Od dnia 17 lipca prowadzone są prace związane z realizacją inwestycji pn.„Budowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODRODZENIE” przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej „ , która w bieżącym roku obejmie działki o następujących nr : 1-33, 38-48, 55, 56, 66, 67, 80, 81, 131-152, 154-172, 360-364,

Prace posuwają się na przód, jednak panująca susza, a co za tym idzie twarda, wręcz skamieniała odcinkami ziemia spowalnia pracę. Roboty zgodnie z planem mają zostać zakończone 31 sierpnia 2019.

Prace wykonuje firma wyłonioną w przetargu, tzn. Pana Adama Dudka.

Istnieje jeszcze możliwość wpłaty. Każdy działkowiec, który w trakcie trwania robót wpłaci kwotą 1400 zł na konto wykonawcy w zostanie podłączony w tym roku do sieci.

W/w kwota obejmuje przyłącze do działki wraz z kompletnie wyposażona studzienką i zaworem czerpalnym, studzienka znajdować będzie się bezpośrednio za płotem na terenie działki.

WAŻNE: Woda nie będzie spuszczana na zimę, dlatego każdy działkowiec, będzie odpowiedzialny z spust wody z własnej działki. Zawory spustowe będą w każdej studzience.

Nr konta wykonawcy:

27 1050 1520 1000 0097 0752 3370 Bank ING