Prace wodociągowe związane z chlorowaniem nowej sieci zostały zakończone, w związku z czym można już korzystać z ujęcia wody pitnej przy świetlicy.