Zarząd ROD Odrodzenie do odwołania zawiesza prowadzenie dyżurów w biurze ROD. Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 601-43-60-66 lub

za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@rododrodzenie.pl

Korespondencje można także wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się drzwiach świetlicy ogrodu przy ul. Wrzesińskiej.