Aby wykonać zadanie, Zarząd na początku roku tj. dnia 20.02.2019r ogłosił pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie powyższej inwestycji. Przedmiotem zamówienia było rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wody miejskiej w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Zadanie polegać miało na rozprowadzeniu wodociągu wzdłuż alejek ogrodowych począwszy o miejsca zakończenia dotychczas istniejącej sieci oraz zamontowanie studzienek licznikowych na terenie poszczególnych działek. Zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej.

 W wyznaczonym terminie tj. do 30.04.2019r do Zarządu wpłynęły dwie oferty:

  1. firma Usługi ziemne i kanalizacyjne Marian Robak ze Środy Wlkp.
  2. firma DUDEK – Adam Dudek ze Środy Wlkp.

Zarząd po wnikliwej analizie ofert wybrał ofertę firmy DUDEK – Adam Dudek ze Środy Wlkp., opiewającą na kwotę  70.000 zł brutto za kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego. Od dnia 17 lipca ruszyły prace związane z realizacją długo wyczekiwanej inwestycji pn.„Budowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODRODZENIE” przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej „ , która w bieżącym roku obejmie działki o następujących nr : 1-33, 38-48, 55, 56, 66, 67, 80, 81, 131-152, 154-172, 360-364. Oznaczało to ułożenie 1 kilometra sieci
Prace posuwają się na przód, jednak panująca susza, a co za tym idzie twarda, wręcz skamieniała odcinkami ziemia spowalnia pracę. Roboty zgodnie z planem mają zostać zakończone 31 sierpnia 2019.

            Zadanie zostało wykonane w okresie od 15.07.2019 do 19.09.2019.

Dnia 19.09.2019 został dokonany odbiór techniczny w obecności Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcy.

Ostatecznie w roku 2019 do sieci zostało podłączonych 48 działkę, których użytkownicy zdecydowali się na montaż studzienek

Zarząd opracował regulamin korzystania z sieci wodociągowej, którego każdy użytkownik podłączonej działki zobowiązany będzie przestrzegać.