W roku 2013 wymieniono istniejący układu pompowo – hydroforowy na nowy. Istniejący zestaw hydroforowo – pompowy posiadł zbyt małą wysokość podnoszenia, jak i zbyt małą wydajność, aby zasilić w wodę 499 ogródków działkowych. Przy obliczonym przepływie 37,4 dm3/s – równoczesnym podlewaniu na co 4 działce, zachodziła konieczność wymiany istniejącego układu podnoszenia ciśnienia na nowy.

– Zamontowany zestaw to nowoczesne, pompy niemieckiej firmy Wilo COR-4 MVIE 5202/ VR-P składający się z czterech pomp normalnie zasysających, pionowych, wysokociśnieniowych wirowych ze stali nierdzewnej typu MVIE. Pompy uruchomiono na wiosnę 2014 roku. Zadanie inwestycyjne wykonała firma pana Daniela Stachowiaka z Dominowa.

W roku 2016 budynek hydroforni zyskał nową elewację, ocielone zostały zarówno ściany budynku jak i dach, wymieniono rynny i drzwi.

Wcześniej, w 2011 roku, Zarząd rozpoczął pierwszy etap modernizacji sieci wodociągowej wody do podlewania, który polegał na wymianie części istniejącego wodociągu na nowy wraz z zasuwami oraz przyłączami do działek o łącznej długości 870 mb. Rury żeliwne o średnicy od Ø50 do Ø70 zostały wymienione na rury PEØ110. To zadanie inwestycyjne wykonała firma Usługi Ziemne i Kanalizacyjne pana Mariana Robaka  Źródła finansowania inwestycji pochodziły głównie z sukcesywnie gromadzonych środków od działkowców, a także otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 25 000 zł oraz 5000 zł z OZ PZD w Poznaniu. Otrzymane dotacje pozwoliły nam przeznaczyć zaoszczędzone środki finansowe na kolejne inwestycje. Ukończenie tego etapu inwestycji oraz wykonanie obejścia pierścieniowego w północnej części ogrodu znacznie poprawiło zaopatrzenie działek w wodę do podlewania.