About biuro@rododrodzenie.pl

This author has not yet filled in any details.
So far biuro@rododrodzenie.pl has created 93 blog entries.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Relacja

W dniu 20.04.2024 w świetlicy działkowej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniu podjęto kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania ogrodu w roku 2024 oraz przedstawiono koncepcję działania na kadencję 2024-2028.

W zebraniu uczestniczył Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Pan Piotr Mieloch oraz Prezes ROD im. T. Kościuszki w Środzie Wlkp. oraz przedstawiciel OZ PZD w Poznaniu Pan Stanisław Pruszyński.

Na zebraniu podjęto szeregu uchwał, najważniejsze z nich dotyczyły sprawozdań finansowych i opłat ogrodowych. Podjęto także uchwałę dotyczącą zakończenia w br. inwestycji rozbudowy wodociągu wody pitnej.

Staremu zarządowi ROD zostało udzielone absolutorium, a nowy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Przemysław Jaśkowiak – Prezes Bartosz Głowacki – I Wiceprezes Maria Jakubowska – Sekretarz Katarzyna Jakubczak-Szymańska – Skarbnik Arkadiusz Zalewski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Czerniak – Przewodniczący Mieczysława Wierzbicka – Zastępca Przewodniczącego Bogdan Kamiński – Sekretarz

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze – wyłącznie dla członków PZD w ROD Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej

Odbędzie się w dniu: 20-04-2024

w świetlica działkowa ul. Wrzesińska 63-000 Środa Wlkp.

Początek obrad:

W I terminie godz. 10:00

W II terminie godz. 10:30

**        Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej     pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez          względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

***      Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.

***      Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek      zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez      pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć  ze sobą    dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz z kadencję.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w 2023 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r.i za kadencję
10. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
11. Dyskusja.
12. Projekt programu działania na kanencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 r.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
13.1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
14. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi ROD
14.1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za  2023 r.
15. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD
15.1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023r. i za kadencję
16. Dyskusja.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
17.1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.
17.2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
17.3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
17.4. Uchwalenie planu pracy na 2024 r.
17.5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2024 r.
18. Ustalenie składów liczbowych zarządu ROD i Komisji rewizyjnej ROD.
19. Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawienie kandydatów do organów ROD i na dylegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
20. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wyników wyborów.
21. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.
22. Sprawy różne.
23. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 15-04-2024 do 17-04-2024 w godzinach od: 16:00 do: 19:00 w biurze zarządu ROD

Wysoki stan wód gruntowych – 26.02.2024

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi awarii sieci wodociągowej, informujemy, że sytuacja hydrologiczna w naszym rejonie skutkuje bardzo wysokim stanem wód gruntowych. Dlatego wiel działek jest podmokłych. Niestety drenaż na działkach jest niesprawny dlatego woda wybija w wielu miejscach.

Planowane wyłączenie prądu 12.09.2023

ENEA Operator Sp. z o. o. Regionalna Dyspozycja Mocy Września informuje że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac w sieci 15 kV nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu

12.09.2023, godz. 900 – 1300

Przepraszamy za utrudnienia.

60-lecie ogrodu 12 sierpień 2023

W piękne sobotnie popołudnie ROD Odrodzenie świętowało 60-lecie istnienia. Jubileuszowe świętowanie połączono z obchodami Dnia Działkowca 2023. W sobotę, podczas jubileuszowego festynu, bawiły się całe rodziny.

Życzenia działowcom złożyli starosta Ernest Iwańczuk zastępca burmistrza Maria Mieszczak, I wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu Robert Klimaszewski. W śród zaproszonych gości byli jeszcze prezesi zaprzyjaźnionych ogrodów w Środzie. Prezes ROD „Odrodzenie” Przemysław Jaśkowiak wręczył zasłużonym działkowcom związkowe odznaczenia a nagrody odebrali właściciele najładniejszych tegorocznych działek. Zorganizowany została także konkurs z wiedzy działkowej m.in. ze znajomości Regulaminu ROD. Wyśmienitą zabawę dzieciom zapewniły animatorki z zespołu „Moc Atrakcji w Animacji” z Poznania. Swoje stanowisko wystawił także sklep ogrodniczy „Zielona Magia” Marzanny i Łukasza Rzepka ze Środy Wlkp.

W ramach poczęstunku Zarząd przygotował grilla, ciasto, napoje i lody. Pyszna grochówkę przygotował Pan Rafał Stefański a oprawę muzyczną zapewnił DJ Kris. Wszystkie atrakcje oraz poczęstunek dla działkowców były za darmo.

Konkurs „Najładniejsza działka 2023 w ROD Odrodzenie”

I miejsce – Irena i Bogdan Kamińscy działka nr 55

II miejsce – Stefan Malinowski działka nr 76

III miejsce równorzędnie Daniela i Marian Kubiak działa 45 oraz Robert Szymczak i Lilianna Strzech działka nr 185

IV miejsce Magdalena i Wojciech Stefańscy działka nr 241

ODZNACZENIA:

Brązowe odznaki PZD otrzymali: Zenon Maliczak oraz Mieczysław Graczyk

Odznaczenia Za zasługi dla ROD otrzymali: Kazimierz Spychalski, Mieczysława Wierzbicka, Mirosława Wieczorek oraz Grzegorz Czerniak.

V Etap rozbudowy wody pitnej – podsumowanie

W dniu 22 maja ruszyła inwestycja pn. . Rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej na Rodzinnego Ogrodu Działkowego Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej – V ETAP”, W roku 2023 wykonaliśmy 780 metrów rurociągu i z dumą możemy powiedzieć, że po 5 latach od rozpoczęcia inwestycji, oraz po wielu latach oczekiwań działkowców, wszystkie działki na większej części ogrodu uzyskały możliwość przyłączenia się do sieci. Na rok 2024 pozostał do realizacji VI etap od bramy nr 5 do 6, mamy nadzieję, że w kolejnym roku go zrealizujemy. Jednak inwestycja nie mogła by być realizowana bez pomocy zewnętrznej. Każdego roku otrzymywaliśmy dotację na ten cel z Urzędu Miasta w Środzie Wlkp. ,za które jesteśmy bardzo wdzięczni. w bieżący roku jest to 60 tys. zł. co stanowi 50% obecnego etapu.

Pracę wykonała firma Pana Damiana Skoniecznego ze Środy Wlkp. W dniu 6 czerwca został sporządzony protokół odbioru technicznego i można już bezpiecznie korzystać z nowej sieci.

Wszystkich działkowców, którzy chcą przyłączyć do sieci prosimy o kontakt z Zarządem, w celu uzyskanie niezbędnych wytycznych.