Zgodnie z Uchwałą nr 12 Walnego Zebrania z dnia 12.04.2014 bramy ogrodu zostają zamknięte na okres jesienno-zimowy. Zarządzenie obowiązuje od 1 listopada 2018 do 31 marca 2019. Wjazd na ogród w tym okresie może spowodować zniszczenie alejek ogrodowych.

Każda osoba której zostanie udowodnione naruszenie regulaminu z tytułu nieuprawnionego wjazdu na teren ogrodu, zostanie ukarana karą nagany z wpisaniem do akt.