ROK 2011

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom działkowców  i licznym zapytaniom na temat elektryfikacji ogrodu Zarząd zorganizował w dniu 10 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie. Na zebraniu działkowcy zdeklarowali się wpłacać na konto funduszu rozwoju ogrodu po 200 zł do końca marca 2012r na rozpoczęcie pierwszego etapu elektryfikacji. Wyliczono, że kosz przyłącza jednej działki wyniesie w przybliżeniu 1000 zł, co planujemy rozłożyć na co najmniej 5 lat. Członkowie zarządu wielokrotnie rozmawiali z burmistrzem Środy Wlkp. panem Wojciechem Ziętkowskim w sprawie ustawienia przez gminę stacji transformatorowej dla ogrodu. Koszt takiej stacji to około 120 tys. zł, jest to bardzo ważne gdyż ta kwota nie obciąży już działkowców.

ROK 2012

Najważniejszym punktem planu pracy było rozpoczęcie inwestycji elektryfikacji ogrodu. W pierwszej kolejności należało wykonać pomiary geodezyjne w celu stworzenia map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych. Geodeci w okresie od sierpnia do października pracowali na terenie ogrodu. Zleciliśmy wykonanie dwóch rodzajów map tj. W pierwszej kolejności pod stacje transformatorową oraz mapy całego ogrodu w skali   1:500 i 1:1000.  Wykonano także projekt budowlano – wykonawczy pod stacje transformatorową, uzyskaliśmy wszelkie niezbędne pozwolenia, wraz z pozwoleniem na budowę. Za ten projekt zapłaciliśmy pieniędzmi uzyskanymi z dotacji od gminy w wysokości 8700 zł. Energetyka wymieniła stary słup na działce nr 410 na nowy, betonowy, przystosowany do stacji trafo.  Kosz stacji  transformatorowej zarząd pokrył częściowo z otrzymanej dotacji z gminy Środa Wielkopolska w wysokości 107.155 zł bez której nie byli byśmy w stanie podołać zadaniu inwestycyjnemu.  W marcu 2012 zarząd ogłosił 2 przetargi tj. Przetarg nr 1/2013 na wykonanie elektryfikacji całego ogrodu oraz przetarg nr 2/2013 na ustawienie stacji transformatorowej. W kwietniu komisja przetargowa rozstrzygnęła przetargi i tak zdecydowano, że stacje transformatorową wraz z linią kablową od słupa do stacji wykona firma P.P.H.U. Tomasz Andrzejczak z Wrześni, w czerwcu stacja usytuowana została przy bramie nr 4 prowadzącej do hydroforni.  Natomiast elektryfikację całego ogrodu wykona firma ELDRA ze Środy Wlkp. reprezentowana przez pana Zbigniewa Draszkiewicza. Całość zadania inwestycyjnego podzieliliśmy na pięć etapów, z czego pierwszy etap zakończyliśmy w roku 2012, a obejmował on ustawienie stacji trafo i podłączenie hydroforni. Założenie było takie, że jeżeli nie pojawią się problemy to ogród powinien zostać zelektryfikowany w całości do 2017 roku, dziś już wiemy że dzięki mobilizacji działkowców cała inwestycja zakończy się już w roku 2015. Dopiero teraz mogliśmy z całą pewności powiedzieć, że będziemy po 50 latach istnienia ogrodu i starań poprzednich zarządów mieć prąd.

ROK 2013

W tym roku rozpoczęły się prace ziemne.  Zostały wyprowadzone szafki licznikowe od każdej bramy od ul. Wrzesińskiej, łącznie z przejściem przez Moskawę na mniejszą część ogrodu. W ten sposób, aby elektrfikacja mogła się posuwać w równomierny sposób dla całego ogrodu. Na jesień został podłączony jeszcze budynek świetlicy. Warto podkreślić, że w roku 2013 zostało zrobione o wiele więcej niż zakładał pierwotny plan, a to tylko dzięki wpłatą działkowców. Wyprowadzono 17 szafek licznikowych, co umożliwiało na ten chwilę podłączenie blisko 130 działek. W ten sposób wykonano 150% założonego planu. Dzięki zwiększony wpłatą, 30 działkowców w roku 2013 korzystało już z energii elektrycznej, a kolejnych 25 było gotowych do podłączenia. W 2013 roku na ten cel otrzymaliśmy z Urzędu Miasta kolejną dotację w wysokość 45.000 zł.

ROK 2014

Priorytetem zarządu było zelektryfikowanie jak największej części ogrodu. Pracę kontynuowała firma ELDRA, nadzorowana przez inspektora Wojciecha Niedzielskiego. Prace zostały rozdzielne na dwa etapy, pierwszy rozpoczął się w czerwcu i trwał 3 tygodnie, natomiast drugi uzależniony było od ilości zgromadzonych środków finansowych i rozpoczął się we wrześniu. Tu łącznie  zelektryfikowane jest 2/3 ogrodu. W 2014 r. także otrzymaliśmy na ten cel dotację z gminy w wysokości 45 000 zł z tym, że część zarząd zobligowany był przeznaczyć na utwardzenie dróg dojazdowych do ogrodu. tak też postąpiliśmy.

ROK 2015

W roku 2015 wszyscy działkowcy uzyskali możliwość podłączenia się do sieci elektrycznej. Przypomnę w tym miejscu, że zakończenie prac nie oznacza zakończenia inwestycji, ponieważ była ona przewidziana na 5 lat, w ciągu których, każdy został zobowiązany do wpłat 1000 zł, czyli po 200 zł przez pięć lat, począwszy od 2011 roku. To oznacza, że rok 2016 był ostatnim etapem inwestycji, jeśli chodzi o wpłaty. Oczywiście zdecydowana większość działkowców zmobilizowała się i dokonała całość wpłat wcześniej, dlatego właśnie dzięki tym działkowcom jak i w znacznej mierze dotacją z Urzędu Miasta, Zarząd mógł zakończyć wszelkie prace instalacyjne.  Wspomnę jeszcze, że uzyskana dotacja z UM w roku 2015 to 35 tys. zł.