Realizując plan pracy na rok 2018, Zarząd zlecił wykonanie naprawy układu drenarskiego w obrębie działek od 364 do 369. Naprawa polegała na zamontowaniu rury drenarskiej na odcinku 90 metrów i podłączenia do niej zerwanych drenów. Główny dren został umieszczony w specjalnym rowie, który powinien odebrać całą wodę, która wcześniej gromadziła się na ganku. Zadanie zostało wykonane w dniach 28-29.06.2018 przez firmę Pana Adama Dudka ze Środy Wlkp.