W miesiącu wrześniu 2018 roku została wykonana instalacja terenowa kanalizacji deszczowej zakończona odpływem do rowu. Instalacja będzie odprowadzać ścieki deszczowe i roztopowe z terenu ogródków działkowych o nr 96,97 znajdujących się przy ul. Wrzesińskiej. Przed wykonanie instalacji w miejscu zlokalizowano wpusty stagnującej wody, co uniemożliwiało korzystanie z w/w działek. Zgodnie z przyjętym rozwiązanie zawartym w projekcie technicznym wykonano instalację z rur PCV-U klasa „S” (SDR34) o jednolitej strukturze. Rury poprowadzono ze spadem w kierunku rowu na średniej głębokości 170 cm. Na odcinku 160 mb wykonano dwie studzienki rewizyjne. Poza tym na działce nr 96 wykonano instalację drenarską połączoną ze studnią drenarską. Na samej studni zamontowano dodatkowy kołnierz betonowy celem jej podwyższenia i ochrony przed zanieczyszczeniami.