Zarząd ROD „Odrodzenie” informuje, zgodnie z uchwała nr 10/2019 Walnego Zebrania z dnia 13.04.2019 r. rozpoczynamy inwestycję pn. „Budowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODRODZENIE” przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej „, która w bieżącym roku obejmie działkę zaznaczone w obrębie niebieskiej linii zaznaczonej na grafice. W tym roku będą to działki o następujących nr : 1-33, 38-48, 55, 56, 66, 67, 80, 81, 131-152, 154-172, 360-364,

Prace wykonane zostaną w miesiącach lipiec – sierpień 2019. przez firmę wyłonioną w przetargu, tzn. Pana Adama Dudka.

Każdy działkowiec w wyznaczonym obszarze, który chce, aby jego działka została ujęta w planie robót proszony jest o wpłatę kwoty 1400 zł na konto wykonawcy w terminie nieprzekraczalnym do 30.06.2019 r. Przy braku wpłaty w wyznaczonym terminie, podłączenie w tym roku będzie niemożliwe.

W/w kwota obejmuje przyłącze do działki wraz z kompletnie wyposażona studzienką i zaworem czerpalnym, studzienka znajdować będzie się bezpośrednio za płotem na terenie działki.

WAŻNE: Woda nie będzie spuszczana na zimę, dlatego każdy działkowiec, będzie odpowiedzialny z spust wody z własnej działki. Zawory spustowe będą w każdej studzience.

Nr konta wykonawcy:

27 1050 1520 1000 0097 0752 3370 Bank ING

Prosimy dostarczyć kopię przelewu do biura Zarządu ROD.