Polski Związek Działkowców wydał dla swoich członków kieszonkowy „Kalendarz działkowca“ na rok 2020 w nakładzie 950 000 egzemplarzy. Kalendarze dostarczane są do ogrodów i bezpłatnie dystrybuowane wśród działkowców, w liczbie 1 kalendarz na działkę. Koszty wydania i dystrybucji publikacji pokrywa Jednostka Krajowa i okręgi.
Kalendarz został opracowany specjalnie dla działkowców i składa się z kalendarium (1 tydzień na stronie) i części informacyjnej. Znajdziecie w niej najważniejsze informacje na temat PZD, główne terminy obowiązujące działkowca, wyjaśnienia dotyczące opłat ogrodowych
i składki członkowskiej, numery do telefonicznych porad prawnych i ogrodniczych organizowanych przez okręgi i Jednostkę Krajową, a także wykaz danych teleadresowych do OZ. Ładne wydanie, poręczny format, przejrzysty układ kalendarium i części informacyjnej sprawią, że nie będziesz mógł się bez niego obejść. Już dziś zgłoś się do swojego zarządu po odbiór „Kalendarza działkowca 2020”.