Zachęcamy wszystkich działkowców do wyrażenia zgody na kontakt z Zarządem za pomocą poczty elektronicznej. Zgodnie ze Statutem PZD (§ 60), zaproszenie na walne zebranie może zostać wysłane członkowi ROD pocztą elektroniczną. Warunkiem wysłania zawiadomienia w tej formie jest jednak: podanie adresu e-mail, na które zawiadomienie powinno zostać wysłane oraz uprzednia pisemna zgoda działkowca na ten sposób dostarczenia zaproszenia.

Dla działkowca korzyść jest podwójna, ponieważ bezie on otrzymywał wszystkie ważne informacje dotyczące ogrodu za pomocą e-mail jednocześnie obniżają koszty funkcjonowania Ogrodu.