Zarząd ROD „Odrodzenie” informuje że, zgodnie z uchwała nr 13/2020 Zarządu ROD z dnia 21.05.2020 oraz uchwałą nr 93/2020 Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu, rozpoczynamy inwestycję pn. „Budowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODRODZENIE” przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej – II ETAP „, która w bieżącym roku obejmie działki o nr 32-38, 59-63, 77-130, 150-153, 173-213.

Prace wykonane zostaną w miesiącach lipiec – październik 2020. przez firmę wyłonioną w przetargu, tzn. Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak.

Każdy działkowiec z wymienionych wyżej działek, który chce, aby jego działka została ujęta w planie robót proszony jest o wpłatę kwoty 2000zł na konto wykonawcy w terminie nieprzekraczalnym do 31.07.2020r. Przy braku wpłaty w wyznaczonym terminie, podłączenie w tym roku będzie niemożliwe.

W/w kwota obejmuje przyłącze do działki wraz z kompletnie wyposażona studzienką i zaworem czerpalnym, studzienka znajdować będzie się bezpośrednio za płotem na terenie działki.

WAŻNE: Woda nie będzie spuszczana na zimę, dlatego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu korzystania z sieci co oznacza m.in. , że będzie odpowiedzialny z spust wody z własnej działki. Zawory spustowe będą w każdej studzience.

Nr konta wykonawcy:

34 1090 1418 0000 0000 4101 4973 Santander Bank Polska S.A.

Tytułem: Przyłącze wodociągowe do działki nr . . . .

Prosimy dostarczyć kopię przelewu do biura Zarządy ROD.