Zarząd ROD „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskie na podstawie Uchwały 4/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020r podjął uchwałę nr 49/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 ,w której postanawia skorzystać z zapisu zawartego w §4 uchwały KR PZD i odstąpić od zwoływania walnego zebrania w roku 2020. Zarząd ROD stwierdza, że sytuacja organizacyjna i ekonomiczna, stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania ROD w oparciu o ustalenia wynikające z decyzji podjętych przez WZ ROD w 2019r., stosowane odpowiednio do 2020r.

UZASADNIENIE:

W ROD Odrodzenie na obecną chwilę jest 715 członków PZD, którzy mają prawo uczestnictwa w WZ, Zarząd nie jest w stanie zorganizować zebrania dla takiej ilość osób, nie łamiąc przy tym przepisów ogólnie obowiązujących w czasie pandemii COVID-19. Ogród nie posiada odpowiedniego zaplecza, które pozwoliłoby zachować dystans społeczny pomiędzy uczestnikami zebrania. Stąd decyzja Zarząd nie może być inna.