Zarząd ROD Odrodzenie do odwołania zawiesza prowadzenie dyżurów w biurze ROD. Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@rododrodzenie.pl Korespondencje można także wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się drzwiach świetlicy ogrodu przy ul. Wrzesińskiej. Zalecenia Polskiego Związku Działkowców w związku ze stanem pandemii znajdują się w poniższym linku.

http://www.poznan.pzd.pl/content.php?body=article&name=uwaga-dzialkowcy&lang=pl