Wszystkim działkowca przypominamy, że od 1 listopada 2020 do 31 marca 2021 obowiązuje zakaz wjazdu na ogród. Wjazd możliwy jedynie w pilnych sprawach po uzyskaniu zgody Zarządu.

Każda osoba której zostanie udowodnione naruszenie regulaminu z tytułu nieuprawnionego wjazdu na teren ogrodu, zostanie ukarana karą nagany z wpisaniem do akt.

Uchwała nr 12 Walnego Zebrania Działkowców z dnia 12.04.2014