Zarząd zakupił materiał, żużel w ilości 20 tan, który posłuży do wyłożenia alejek ogrodowych w miejscach szczególnie zniszczonych. tzn. w miejscach gdzie zapadła się ziemia po okresie zimowym oraz gdzie występuje powierzchnia gliniasta, po zakończeniu II etapu rozbudowy sieci wodociągowej wody pitnej.