W miesiącach od kwietnia do października bramy będą otwierane

w soboty w godzinach od 8:00 do 20:00

Uchwała nr 12 Walnego Zebrania Działkowców z dnia 12.04.2014

UWAGA!

W razie niesprzyjającej pogody, ze względu na możliwość zniszczenia alejek ogrodowych bramy pozostają zamknięte.

Gospodarz ogrodu: Pan Jerzy Nowakowski tel. 694-194-652