Informujemy, że Walne Zebranie sprawozdawcze z lata 2019 i 2020 odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2021 roku na palcu za świetlicą. Zapraszamy serdecznie wszystkich działkowców, członków PZD w ROD „Odrodzenie”