W sierpniu 2022 roku został zakończony VI etap inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej…”

Inwestycję wykonała firma wyłoniona w przetargu tj. Hydraulik – Instalator Damian Skonieczny ze Środy Wlkp.

Początkowo planowane było wykonanie 1 km bieżącego sieci, jednak po przedstawieniu ofert oraz analizie kosztów, wykonany został odcinek o długości 550 metrów bieżących. Niestety szalejąca inflacja i drożyzna nie pozwoliły nam zrealizować planu w całości. Dlatego już w tym momencie wiemy, że planowane planowane na rok 2024 zakończenie inwestycji, wydłuży się w czasie co najmniej do 2026 roku.

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego ze strony gminy Środa Wlkp. w roku 2022 ogród otrzymał na ten cel 50.000 zł natomiast cała inwestycja kosztowała nas 94.000 zł

Zarząd rozumie uzasadnione roszczenia niektórych działkowców, dlaczego to ich działki nie zostały ujęte w planie, a do których wodociąg pierwotnie miał dotrzeć w 2022 roku. Niestety, głównie ze względy na wysoki kosz inwestycji, Zarząd musiał skorygować plany. Wyrażamy jednak nadzieję, że wspólnymi siłami i małymi krokami, ale do przodu, uda się realizować kolejne etapy w następnych latach.