Zgodnie z regulaminem ROD oraz Uchwała nr 12 Walnego Zebrania Działkowców z dnia 12.04.2014 bramy ogrodu zostaną zamknięte na okres od 1 listopada 2022 do 31 marca 2023. Wjazd w tym okresie będzie możliwy tylko z bardzo ważnego powodu, po uprzednim powiadomieniu Zarządu ROD. Wjazd dla osób niepełnosprawnych , którzy posiadają klucze do bram na stałe, będzie ściśle kontrolowany, a w przypadku nadużyć klucz zostanie natychmiastowo odebrany.