W dniu 20.04.2024 w świetlicy działkowej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniu podjęto kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania ogrodu w roku 2024 oraz przedstawiono koncepcję działania na kadencję 2024-2028.

W zebraniu uczestniczył Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Pan Piotr Mieloch oraz Prezes ROD im. T. Kościuszki w Środzie Wlkp. oraz przedstawiciel OZ PZD w Poznaniu Pan Stanisław Pruszyński.

Na zebraniu podjęto szeregu uchwał, najważniejsze z nich dotyczyły sprawozdań finansowych i opłat ogrodowych. Podjęto także uchwałę dotyczącą zakończenia w br. inwestycji rozbudowy wodociągu wody pitnej.

Staremu zarządowi ROD zostało udzielone absolutorium, a nowy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Przemysław Jaśkowiak – Prezes Bartosz Głowacki – I Wiceprezes Maria Jakubowska – Sekretarz Katarzyna Jakubczak-Szymańska – Skarbnik Arkadiusz Zalewski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Czerniak – Przewodniczący Mieczysława Wierzbicka – Zastępca Przewodniczącego Bogdan Kamiński – Sekretarz