About biuro@rododrodzenie.pl

This author has not yet filled in any details.
So far biuro@rododrodzenie.pl has created 60 blog entries.

Zabezpiecz działkę przed złodziejem!

W ostatnim okresie na naszym ogrodzie włamano się do kilku altan. Przypominamy jak należy zabezpieczyć swoje działki. Przede wszystkim, każde włamanie należy zgłosić na policję. Policja także w okresie zimowym częściej niż zwykle kontroluje teren wokół ogrodu.

Gdy kończy się sezon, rzadko kiedy odwiedzamy swoje ogródki działkowe. A jest to błąd, musimy w tym okresie doglądać działki przynajmniej raz na kilka dni. Pozostawione mienie jest narażone na kradzieże lub dewastację przez chuliganów lub bezdomnych. Samokontrola jest bardzo ważna. Jeśli nie możemy tego robić, poprośmy sąsiada lub znajomego.
– Sąsiad jest nie do przecenienia. Jeśli jest dobry, lubimy go i mu ufamy, to jest lepszy od niejednego alarmu czy kraty w oknie. Po prostu zawsze zwróci uwagę na to, co się dzieje obok. Jeśli zauważy coś, co nie jest w porządku, to albo sam zareaguje, albo powiadomi policję, która przyjedzie i to sprawdzi

Radzimy, co zrobić, by mieć nasze letnie domki pod kontrolą. Przede wszystkim na działce trzeba dobrze pochować i zabezpieczyć wszelkie sprzęty, narzędzia i akcesoria ogrodnicze, by ich widok nie kusił potencjalnych agresorów. Wszystkie okna domu lub altany powinny być zasłonięte, a kłódki i zamki solidne. Nie jest to oczywiście żadnym zabezpieczeniem dla złodzieja, ale zawsze może go trochę zniechęcić. Warto też sprawić sobie na złodzieja tzw. haka.

Fotopułapka

Najlepiej do ochrony przed kradzieżą nadają  fotopułaki. Są to kamery, które dzięki czujkom podczerwieni wykrywają ruch. Nowoczesne fotopułapki są skuteczne również w nocy, bo mają wmontowane specjalne lampy doświetlające, a dodatkowo mogą być aktywne bardzo długo bez konieczności wymiany baterii.

Gdzie ustawić kamerę?

Jej obiektyw powinien być skierowany na miejsca najczęściej atakowane, czyli drzwi i okna. Najlepszy obraz uzyskuje się z kamer montowanych na wysokości 2-2,5 metra, na przykład na ogrodzeniu, słupie lub na pniu drzewa. Do kamer można dokupić specjalne obudowy, które będą ja lepiej maskować, a po zdemaskowaniu będą odporne na zniszczenie.  Przy maskowaniu fotopułapki trzeba pamiętać, żeby nie zasłonić jej obiektywów i czujników. 
Ale największą zaletą tych urządzeń jest możliwość informowania nas na odległość o intruzie. Wiadomość z fotopułapki może być wysłana jako MMS lub e-mail. Dzięki  fotopułapkom dysponujemy w razie czego materiałem dowodowym, ale przede wszystkim możemy szybko reagować, co oznacza przyłapanie szabrownika na gorącym uczynku. 

Jak włamywacze wybierają altanę, który chcą okraść?

– Zawsze obserwują. Wiadomo, to ich zawód, chcą się obłowić, chcą na tym zyskać, więc wchodzą do takich altan, gdzie mogą się spodziewać, że znajdą coś wartościowego.

Czy to prawda, że nie ma takich zabezpieczeń, których włamywacz nie złamie?

– Czas tutaj gra na naszą korzyść. Im więcej czasu złodziej musi stracić na to, żeby dostać się do naszego domku, tym dla niego jest to większe ryzyko wpadki. Może zostać w każdej chwili zauważony, ktoś może powiadomić policję i inne służby ochrony. To dla niego ryzyko. Im więcej dobrych jakościowo zabezpieczeń, tym trudniejsza praca dla wszystkich złodziei. To ich na pewno będzie zniechęcało.

Jak oszukać włamywaczy

– Jeżeli wiemy, że nie będzie nas dłuższy czas na działce, to możemy zaopatrzyć się w mechanizm, który będzie włączał i wyłączał światło, codziennie o tej samej porze. Jest to rzecz, która na pewno nie jednego złodzieja zmyli. Warto mieć też alarm. Kiedyś te systemy były bardzo drogie, nie każdego było na nie stać. Teraz staniały i praktycznie są ogólnodostępne. Trzeba również pamiętać, że jeżeli taki system założymy, należy go włączać, ale przede wszystkim nie zapominać zamykać drzwi!

Biuro ROD zamknięte do odwołania.

Zarząd ROD Odrodzenie do odwołania zawiesza prowadzenie dyżurów w biurze ROD. Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 601-43-60-66 lub

za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@rododrodzenie.pl

Korespondencje można także wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się drzwiach świetlicy ogrodu przy ul. Wrzesińskiej.

Awaria sieci energetycznej.

W piątek 4 grudnia, okazało się, że część działek nie ma prądu. Chodziło o działki patrząc od bramy nr 2 w lewo do samej Wiśniówki. Zarząd musiał znaleźć przyczynę awarii, nie było to proste w związku z czym prądu nie było przez 7 dni. Należało poszukać przyczyny w ziemi, został uszkodzony główny kabel zasilający pomiędzy działkami 8 do 12 w dwóch miejscach. Niestety awarii nie udało się w całości naprawić . W obecnej chwili firma ELDRA zrobiła obejście i większość działek ma prąd. Jednak kilka działek zaznaczonych na grafice, tj. od nr 8 do 22 nie będzie mieć prądu do wiosny. Moglibyśmy usunąć problem, ale na prace ziemne jest już za zimno. Na wiosnę Zarząd niezwłocznie zajmie się naprawą, aby działkowcy mogli korzystać z sieci. Przepraszamy za utrudnienia.

Regulamin korzystania z wody pitnej dla działek podłączonych do sieci.

Na zebraniu Zarządu w dniu 28 października 2019 raku uchwała nr 52/2019 został zatwierdzony regulamin korzystania z wody pitnej, który prezentujemy poniżej.

Regulamin korzystania z wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskiej

§ 1

1. Woda na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.

2. Woda z sieci ogrodu jest doprowadzana wyłącznie przez technicznie sprawny, legalizowany i zaplombowany wodomierz (zwany dalej licznikiem). Licznik wg polskiego prawodawstwa zachowuje ważną legalizację przez 5 lat. Do plombowania wodomierza oraz stwierdzenia prawidłowości podłączenia i jego działania, upoważniony jest tylko Zarząd ROD lub osoby przez niego upoważnione. W celu ograniczenia strat wody, na każdej działce przed licznikiem powinien być zamontowany zawór odcinający, pozwalający zamknąć dopływ wody na czas, (wymiany licznika, dokonania niezbędnych napraw instalacji wodnej). W niezbędnych przypadkach przyłącze zaworu odcinającego może podlegać plombowaniu.

 3. Użytkownik działki ma obowiązek umożliwić dokonanie kontroli w każdym czasie przez Zarząd Ogrodu lub osoby przez niego upoważnione.

4. Za stwierdzenie pobierania wody poza licznikiem, celową ingerencją co do jego wskazań oraz za samowolne rozplombowanie licznika lub przyłącza, użytkownik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu PZD.

5. Każda działka musi posiadać licznik z aktualną legalizacją i zaplombowanym przyłączem. Nie spełnienie tego warunku upoważnia Zarząd Ogrodu do odcięcia dopływu wody do danej działki.

6. Licznik należy tak zamontować, aby nie powodowało to uszkodzeń przyłącza oraz chroniło go przed kradzieżą. Kradzież licznika spowodowana nienależytym jego zabezpieczeniem, potraktowana będzie jako pobór wody bez licznika i podlegać będzie sankcjom z tym związanym.

7. Wszelkie obejścia licznika i wcinki do instalacji wodnej przed licznikiem będą skutkować odcięciem dopływu wody i wypowiedzeniem przez Zarząd Ogrodu umowy dzierżawy użytkownikowi tej działki.

8. Każdorazowo należy zgłaszać Zarządowi Ogrodu lub osobom przez niego upoważnionym, konieczność zdjęcia plomby na przyłączu licznika związaną z jego wymianą, usunięciem awarii, kradzieżą lub zdjęciem licznika na okres zimy. Czynność zdjęcia licznika poprzedza spisanie jego wskazań i nr licznika przez upoważnioną przez Zarząd osobę.

9. Wprowadza się możliwość dokonania kontrolnego pomiaru licznika, a w przypadkach stwierdzenia błędnych, użytkownik działki obligatoryjnie będzie zobowiązany do jego wymiany pod rygorem odcięcia poboru wody.

str. 1/2

§ 2

1. Odczyty wskazań licznika na działkach dokonywane będą od 1 listopada (wg  podanego przez Zarząd harmonogramu odczytów na tablicach ogłoszeń). W czasie tych czynności na wniosek

zainteresowanego użytkownika działki można będzie dokonać zdjęcia licznika na czas zimy.

Gospodarz w takim przypadku spisuje dodatkowo nr licznika, datę legalizacji i zdejmuje zabezpieczenie na przyłączu.

2. Każdy działkowiec, którego działka podłączona jest to sieci zobowiązany jest w okresie zimowym zabezpieczyć instalację wodną znajdującą się na jego działce w taki sposób aby nie uległa przemarznięci.  (konieczność otwarcia zaworu spustowego w studni licznikowej)

3. Odpowiedzialność za wszelkie awarie związane z niewłaściwym zabezpieczeniem instalacji wodnej na działce ponosi działkowiec.

§ 3

1. Opłata za wodę obliczana jest wg stawek ustalanych przez dostawcę wody                                              ( MPCWiK w Środzie Wielkopolskiej).

2. Osobom, które uniemożliwiły dokonanie spisu stanu wskazań licznika będzie dokonane rozliczenie ryczałtowe w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) od działki za miniony sezon.

3. W przypadkach braku zaplombowanego przyłącza licznika lub braku licznika, każdy użytkownik takiej działki jest zobowiązany do opłacenia ryczałtu za korzystanie z wody w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.

§ 4

1. Ustalone opłaty użytkownik działki zobowiązany jest wpłacić do 30 czerwca danego roku.

2. W przypadkach nie opłacenia zaległych należności przez użytkownika działki, Zarząd Ogrodu podejmie niezbędne działania nad ich wyegzekwowaniem, poprzez jej odcięcia od działki a w ostateczności wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

§5

Niezbędne zmiany do treści niniejszego REGULAMINU będą wprowadzane aneksem i poddawane na kolejnym Walnym Zebraniu do ich ewentualnego uchwalenia.

Środa Wlkp. 28 październik 2019 r.

str. 2/2

Przypominamy. BRAMY ZAMKNIĘTE OD 1 LISTOPADA!

Wszystkim działkowca przypominamy, że od 1 listopada 2020 do 31 marca 2021 obowiązuje zakaz wjazdu na ogród. Wjazd możliwy jedynie w pilnych sprawach po uzyskaniu zgody Zarządu.

Każda osoba której zostanie udowodnione naruszenie regulaminu z tytułu nieuprawnionego wjazdu na teren ogrodu, zostanie ukarana karą nagany z wpisaniem do akt.

Uchwała nr 12 Walnego Zebrania Działkowców z dnia 12.04.2014

Ograniczenia na terenie ogrodu w związku z COVID-19

Zarząd ROD Odrodzenie do odwołania zawiesza prowadzenie dyżurów w biurze ROD. Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@rododrodzenie.pl Korespondencje można także wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się drzwiach świetlicy ogrodu przy ul. Wrzesińskiej. Zalecenia Polskiego Związku Działkowców w związku ze stanem pandemii znajdują się w poniższym linku.

http://www.poznan.pzd.pl/content.php?body=article&name=uwaga-dzialkowcy&lang=pl

Zamykamy wodę na okres jesienno-ziomowy dnia 17.10.2020

Jak każdego roku, przyszedł czas kiedy należy zabezpieczyć na zimę naszą sieć wodociągową służąco do podlewania ogródków, dlatego dnia 17 października 2020 zostanie wyłączona woda do podlewania. Prosimy wszystkich działkowców o zabezpieczenie swoich ujęć wody. Krany należy wykręcić lub pozostawić odkręcone, co zapobiegnie rozsadzeniu zaworów przez mróz. Jednocześnie informujemy, że ujęcie wody pitnej przy świetlicy ogrodu zostanie otwarte do pierwszych przymrozków.

Komunikat w sprawie odstąpienia od zwoływania walnego zebrania w 2020 roku

Zarząd ROD „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskie na podstawie Uchwały 4/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020r podjął uchwałę nr 49/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 ,w której postanawia skorzystać z zapisu zawartego w §4 uchwały KR PZD i odstąpić od zwoływania walnego zebrania w roku 2020. Zarząd ROD stwierdza, że sytuacja organizacyjna i ekonomiczna, stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania ROD w oparciu o ustalenia wynikające z decyzji podjętych przez WZ ROD w 2019r., stosowane odpowiednio do 2020r.

UZASADNIENIE:

W ROD Odrodzenie na obecną chwilę jest 715 członków PZD, którzy mają prawo uczestnictwa w WZ, Zarząd nie jest w stanie zorganizować zebrania dla takiej ilość osób, nie łamiąc przy tym przepisów ogólnie obowiązujących w czasie pandemii COVID-19. Ogród nie posiada odpowiedniego zaplecza, które pozwoliłoby zachować dystans społeczny pomiędzy uczestnikami zebrania. Stąd decyzja Zarząd nie może być inna.

Rusza II ETAP rozbudowy sieci wodociągowej wody pitnej.

Zarząd ROD „Odrodzenie” informuje że, zgodnie z uchwała nr 13/2020 Zarządu ROD z dnia 21.05.2020 oraz uchwałą nr 93/2020 Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu, rozpoczynamy inwestycję pn. „Budowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODRODZENIE” przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej – II ETAP „, która w bieżącym roku obejmie działki o nr 32-38, 59-63, 77-130, 150-153, 173-213.

Prace wykonane zostaną w miesiącach lipiec – październik 2020. przez firmę wyłonioną w przetargu, tzn. Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak.

Każdy działkowiec z wymienionych wyżej działek, który chce, aby jego działka została ujęta w planie robót proszony jest o wpłatę kwoty 2000zł na konto wykonawcy w terminie nieprzekraczalnym do 31.07.2020r. Przy braku wpłaty w wyznaczonym terminie, podłączenie w tym roku będzie niemożliwe.

W/w kwota obejmuje przyłącze do działki wraz z kompletnie wyposażona studzienką i zaworem czerpalnym, studzienka znajdować będzie się bezpośrednio za płotem na terenie działki.

WAŻNE: Woda nie będzie spuszczana na zimę, dlatego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu korzystania z sieci co oznacza m.in. , że będzie odpowiedzialny z spust wody z własnej działki. Zawory spustowe będą w każdej studzience.

Nr konta wykonawcy:

34 1090 1418 0000 0000 4101 4973 Santander Bank Polska S.A.

Tytułem: Przyłącze wodociągowe do działki nr . . . .

Prosimy dostarczyć kopię przelewu do biura Zarządy ROD.

Awaria instalacji kanalizacyjnej na terenie ogrodu.

W dniu 08.06.2020 na terenie ogrodu w okolicy bramy nr 5 przy ul. Wrzesińskiej nastąpiła awaria miejskiej instalacji kanalizacyjnej, której część przebiega przez ogród. W wyniku awarii jedna działka została zalana całkowicie przez ścieki płynące z rur kanalizacyjnych, druga działka częściowo. Awaria została usunięta, jednak skażeniu uległa ziemia. Użytkownicy działki będą wnioskować o odszkodowanie za utracone korzyść z działki.