About biuro@rododrodzenie.pl

This author has not yet filled in any details.
So far biuro@rododrodzenie.pl has created 90 blog entries.

Wysoki stan wód gruntowych – 26.02.2024

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi awarii sieci wodociągowej, informujemy, że sytuacja hydrologiczna w naszym rejonie skutkuje bardzo wysokim stanem wód gruntowych. Dlatego wiel działek jest podmokłych. Niestety drenaż na działkach jest niesprawny dlatego woda wybija w wielu miejscach.

Planowane wyłączenie prądu 12.09.2023

ENEA Operator Sp. z o. o. Regionalna Dyspozycja Mocy Września informuje że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac w sieci 15 kV nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu

12.09.2023, godz. 900 – 1300

Przepraszamy za utrudnienia.

60-lecie ogrodu 12 sierpień 2023

W piękne sobotnie popołudnie ROD Odrodzenie świętowało 60-lecie istnienia. Jubileuszowe świętowanie połączono z obchodami Dnia Działkowca 2023. W sobotę, podczas jubileuszowego festynu, bawiły się całe rodziny.

Życzenia działowcom złożyli starosta Ernest Iwańczuk zastępca burmistrza Maria Mieszczak, I wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu Robert Klimaszewski. W śród zaproszonych gości byli jeszcze prezesi zaprzyjaźnionych ogrodów w Środzie. Prezes ROD „Odrodzenie” Przemysław Jaśkowiak wręczył zasłużonym działkowcom związkowe odznaczenia a nagrody odebrali właściciele najładniejszych tegorocznych działek. Zorganizowany została także konkurs z wiedzy działkowej m.in. ze znajomości Regulaminu ROD. Wyśmienitą zabawę dzieciom zapewniły animatorki z zespołu „Moc Atrakcji w Animacji” z Poznania. Swoje stanowisko wystawił także sklep ogrodniczy „Zielona Magia” Marzanny i Łukasza Rzepka ze Środy Wlkp.

W ramach poczęstunku Zarząd przygotował grilla, ciasto, napoje i lody. Pyszna grochówkę przygotował Pan Rafał Stefański a oprawę muzyczną zapewnił DJ Kris. Wszystkie atrakcje oraz poczęstunek dla działkowców były za darmo.

Konkurs „Najładniejsza działka 2023 w ROD Odrodzenie”

I miejsce – Irena i Bogdan Kamińscy działka nr 55

II miejsce – Stefan Malinowski działka nr 76

III miejsce równorzędnie Daniela i Marian Kubiak działa 45 oraz Robert Szymczak i Lilianna Strzech działka nr 185

IV miejsce Magdalena i Wojciech Stefańscy działka nr 241

ODZNACZENIA:

Brązowe odznaki PZD otrzymali: Zenon Maliczak oraz Mieczysław Graczyk

Odznaczenia Za zasługi dla ROD otrzymali: Kazimierz Spychalski, Mieczysława Wierzbicka, Mirosława Wieczorek oraz Grzegorz Czerniak.

V Etap rozbudowy wody pitnej – podsumowanie

W dniu 22 maja ruszyła inwestycja pn. . Rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej na Rodzinnego Ogrodu Działkowego Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej – V ETAP”, W roku 2023 wykonaliśmy 780 metrów rurociągu i z dumą możemy powiedzieć, że po 5 latach od rozpoczęcia inwestycji, oraz po wielu latach oczekiwań działkowców, wszystkie działki na większej części ogrodu uzyskały możliwość przyłączenia się do sieci. Na rok 2024 pozostał do realizacji VI etap od bramy nr 5 do 6, mamy nadzieję, że w kolejnym roku go zrealizujemy. Jednak inwestycja nie mogła by być realizowana bez pomocy zewnętrznej. Każdego roku otrzymywaliśmy dotację na ten cel z Urzędu Miasta w Środzie Wlkp. ,za które jesteśmy bardzo wdzięczni. w bieżący roku jest to 60 tys. zł. co stanowi 50% obecnego etapu.

Pracę wykonała firma Pana Damiana Skoniecznego ze Środy Wlkp. W dniu 6 czerwca został sporządzony protokół odbioru technicznego i można już bezpiecznie korzystać z nowej sieci.

Wszystkich działkowców, którzy chcą przyłączyć do sieci prosimy o kontakt z Zarządem, w celu uzyskanie niezbędnych wytycznych.

Zmiana stawek za wodę z MPCWiK – ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Polski Związek Działkowców R.O.D. Odrodzenie Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej zawiadamia, że na skutek zmian warunków ekonomicznych jakie nastąpiły w 2022 r., w szczególności na znaczny wzrost cen energii elektrycznej, usług obcych, komponentów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz inflacji, znacząco wzrosły koszty dostarczania wody i oczyszczania ścieków.

Obecny poziom kosztów jest zdecydowanie wyższy niż zakładany w dotychczasowej taryfie.

W tej sytuacji zmuszeni byliśmy wystąpić z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy                                    i zatwierdzenie nowej.

Decyzją z dnia 20 kwietnia 2023 r. nr PO.RZT.70.13.2023/D/BS, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. zatwierdzona taryfa została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-13-2023-d-bs.html

W związku z powyższym taryfa wchodzi w życie z dniem 04.05.2023 r. i będzie obowiązywała do dnia 03.05.2026 r.

Zarząd MPECWIK zaproponował zmniejszenie obciążeń dla odbiorców zużywających wodę do celów zaopatrzenia ludności w wodę – gospodarstw domowych, w postaci dopłat do zużycia wody. W chwili obecnej wniosek o podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (gospodarstw domowych) został skierowany do Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej za pośrednictwem Burmistrza Miasta.

Powyższe ma na celu przeciwdziałanie skutkom nadmiernego wzrostu cen za wodę dla mieszkańców gminy.

Zarząd MPECWiK Środa Wlkp.

Pozdrawiamy,

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

ul. Harcerska 16

63-000 Środa Wlkp.

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MPECWiK Sp. z

o.o. w Środzie Wielkopolskiej ul. Harcerska 16, wyłącznie w celu

realizacji udzielonego wniosku/zgody. Jednocześnie informujemy że mają

Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany,

prawo do ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo

sprzeciwu wobec ich przetwarzania ( podstawa prawna Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Utwardzenie alejki w bramie nr 4

W dniach 02-03 marca 2023 wykonaliśmy pierwszą w tym roku mała inwestycję. W alejce nr 4 rozprowadziliśmy 60 ton materiału, celem utwardzenia drogi. W roku ubiegłym, były właśnie tam prowadzone prace ziemne związane z IV etapem rozbudowy sieci wodociągowej wody pitnej, dlatego ganek wymagał utwardzenia. Mamy nadzieję, że rozwiązanie się sprawdzi, a całość prac pozostawiamy ocenie działkowiczów.

PZD wywalczyło tańszy prąd dla działkowców.

Dopiero przy trzecim głosowaniu w Sejmie, ale inicjatywa PZD odniosła sukces. Sejm zaakceptował, zgłoszoną na wniosek PZD, senacką poprawkę do ustawy dotyczącej cen energii w 2023 r. Zmiana spowoduje, że działkowcy faktycznie zostaną objęci prawem do pakietu energii w cenie z 2022r.
W skali kraju rachunki ogrodów będą niższe o dziesiątki milionów złotych. Uchwalona we wrześniu br. ustawa dotycząca cen prądu w 2023r. zawierała lukę, która powodowała, że objęcie działkowców ochroną przed
podwyżkami było de facto pozorne. Ustawa nie uwzględniała specyfi ki ROD, gdzie większość działkowców rozlicza się
w oparciu o tzw. podliczniki. W efekcie, choć teoretycznie wskazywała działkowców, jako beneficjentów wprowadzanych rozwiązań, realnie (średnio) pakiet tańszej energii przypadający
rocznie na działkowca nie wystarczałby nawet na godzinę pracy kosiarki. PZD od początku prac nad ustawą zwracał uwagę na lukę w przepisach. Opracował również konkretną propozycję ich zmiany. Niestety, choć postulaty
organizacji działkowców były bardzo wyważone – zakładały, że na1 działkę w ROD przypadnie 250 kWh w ochronnej cenie, czyli 1/8 tego, co ustawa gwarantowała właścicielom domów letniskowych – nie zostały uwzględnione. Propozycja dwukrotnie była odrzucana w głosowaniu sejmowym – przesądzało negatywne stanowisko ministerstwa.
Utrzymanie wręcz dyskryminującej dla działkowców luki w przepisach oraz świadomość zagrożeń, jakie niosła dla ogrodów, sprawiły, że PZD nie rezygnował ze starań o jej usunięcie. Dzięki zabiegom przedstawicieli
działkowców stosowną nowelizację zaproponował Senat. W ten sposób, sprawa po raz trzeci stała się przedmiotem głosowania w Sejmie. Zasada do trzech razy sztuka tym razem zadziałała. 27 października br. w Sejmie znalazła się większość, która poparła zmiany oparte o propozycje PZD. Dzięki temu każdy działkowiec korzystający z prądu może
oszczędzić w 2023r. ok. 100zł. W skali kraju oszczędności w ROD będą liczone w dziesiątkach milionów zł. BP

Porady prawne dotyczące nabywania działki w ROD

W związku z dużym zainteresowaniem tematem nabywania działki w ROD, na stronie internetowej PZD (na stronie głównej) będą publikowane porady prawne dotyczące zasad nabywania działki w ROD od zarządu ROD, osoby bliskiej czy też osoby niespokrewnionej. Jednocześnie informujemy, że: -w dalszym ciągu Okręgi PZD oraz KR PZD będą udzielały telefonicznych porad prawnych, podczas których będzie można zadać pytania dotyczące funkcjonowania ROD i korzystania z działek; – w dalszym ciągu będzie można przesłać pytanie listownie, e-mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/kr-pzd.html. Zachęcamy wszystkich działkowców oraz osoby zainteresowane nabyciem działki ogrodowej do korzystania z tej nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez prawników i radców prawnych PZD!

[MAP]

Więcej informacji pod poniższym adresem.

http://pzd.pl/artykuly/22923/114/Porady-prawne-dotyczace-nabywania-dzialki-w-ROD.html