About biuro@rododrodzenie.pl

This author has not yet filled in any details.
So far biuro@rododrodzenie.pl has created 48 blog entries.

Szczęśliwego Nowego Roku 2020!

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń. W te piękne i jedyne w roku chwile, chcemy wszystkim naszym Działkowcom złożyć najlepsze życzenia pogodnych, zdrowych i radosnych dni w Nowym 2020 Roku

Zarząd ROD „Odrodzenie”

Kalendarz Działkowca 2020

Polski Związek Działkowców wydał dla swoich członków kieszonkowy „Kalendarz działkowca“ na rok 2020 w nakładzie 950 000 egzemplarzy. Kalendarze dostarczane są do ogrodów i bezpłatnie dystrybuowane wśród działkowców, w liczbie 1 kalendarz na działkę. Koszty wydania i dystrybucji publikacji pokrywa Jednostka Krajowa i okręgi.
Kalendarz został opracowany specjalnie dla działkowców i składa się z kalendarium (1 tydzień na stronie) i części informacyjnej. Znajdziecie w niej najważniejsze informacje na temat PZD, główne terminy obowiązujące działkowca, wyjaśnienia dotyczące opłat ogrodowych
i składki członkowskiej, numery do telefonicznych porad prawnych i ogrodniczych organizowanych przez okręgi i Jednostkę Krajową, a także wykaz danych teleadresowych do OZ. Ładne wydanie, poręczny format, przejrzysty układ kalendarium i części informacyjnej sprawią, że nie będziesz mógł się bez niego obejść. Już dziś zgłoś się do swojego zarządu po odbiór „Kalendarza działkowca 2020”.

Przypominamy. BRAMY ZAMKNIĘTE OD 1 LISTOPADA!

Wszystkim działkowca przypominamy, że od 1 listopada 2019 do 31 marca 2019 obowiązuje zakaz wjazdu na ogród. Wjazd możliwy jedynie w pilnych sprawach po uzyskaniu zgody Zarządu.

Każda osoba której zostanie udowodnione naruszenie regulaminu z tytułu nieuprawnionego wjazdu na teren ogrodu, zostanie ukarana karą nagany z wpisaniem do akt.

Uchwała nr 12 Walnego Zebrania Działkowców z dnia 12.04.2014

Regulamin korzystania z wody pitnej dla działek podłączonych do sieci.

Na zebraniu Zarządu w dniu 28 października 2019 raku uchwała nr 52/2019 został zatwierdzony regulamin korzystania z wody pitnej, który prezentujemy poniżej.

Regulamin korzystania z wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskiej

§ 1

1. Woda na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.

2. Woda z sieci ogrodu jest doprowadzana wyłącznie przez technicznie sprawny, legalizowany i zaplombowany wodomierz (zwany dalej licznikiem). Licznik wg polskiego prawodawstwa zachowuje ważną legalizację przez 5 lat. Do plombowania wodomierza oraz stwierdzenia prawidłowości podłączenia i jego działania, upoważniony jest tylko Zarząd ROD lub osoby przez niego upoważnione. W celu ograniczenia strat wody, na każdej działce przed licznikiem powinien być zamontowany zawór odcinający, pozwalający zamknąć dopływ wody na czas, (wymiany licznika, dokonania niezbędnych napraw instalacji wodnej). W niezbędnych przypadkach przyłącze zaworu odcinającego może podlegać plombowaniu.

 3. Użytkownik działki ma obowiązek umożliwić dokonanie kontroli w każdym czasie przez Zarząd Ogrodu lub osoby przez niego upoważnione.

4. Za stwierdzenie pobierania wody poza licznikiem, celową ingerencją co do jego wskazań oraz za samowolne rozplombowanie licznika lub przyłącza, użytkownik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu PZD.

5. Każda działka musi posiadać licznik z aktualną legalizacją i zaplombowanym przyłączem. Nie spełnienie tego warunku upoważnia Zarząd Ogrodu do odcięcia dopływu wody do danej działki.

6. Licznik należy tak zamontować, aby nie powodowało to uszkodzeń przyłącza oraz chroniło go przed kradzieżą. Kradzież licznika spowodowana nienależytym jego zabezpieczeniem, potraktowana będzie jako pobór wody bez licznika i podlegać będzie sankcjom z tym związanym.

7. Wszelkie obejścia licznika i wcinki do instalacji wodnej przed licznikiem będą skutkować odcięciem dopływu wody i wypowiedzeniem przez Zarząd Ogrodu umowy dzierżawy użytkownikowi tej działki.

8. Każdorazowo należy zgłaszać Zarządowi Ogrodu lub osobom przez niego upoważnionym, konieczność zdjęcia plomby na przyłączu licznika związaną z jego wymianą, usunięciem awarii, kradzieżą lub zdjęciem licznika na okres zimy. Czynność zdjęcia licznika poprzedza spisanie jego wskazań i nr licznika przez upoważnioną przez Zarząd osobę.

9. Wprowadza się możliwość dokonania kontrolnego pomiaru licznika, a w przypadkach stwierdzenia błędnych, użytkownik działki obligatoryjnie będzie zobowiązany do jego wymiany pod rygorem odcięcia poboru wody.

str. 1/2

§ 2

1. Odczyty wskazań licznika na działkach dokonywane będą od 1 listopada (wg  podanego przez Zarząd harmonogramu odczytów na tablicach ogłoszeń). W czasie tych czynności na wniosek

zainteresowanego użytkownika działki można będzie dokonać zdjęcia licznika na czas zimy.

Gospodarz w takim przypadku spisuje dodatkowo nr licznika, datę legalizacji i zdejmuje zabezpieczenie na przyłączu.

2. Każdy działkowiec, którego działka podłączona jest to sieci zobowiązany jest w okresie zimowym zabezpieczyć instalację wodną znajdującą się na jego działce w taki sposób aby nie uległa przemarznięci.  (konieczność otwarcia zaworu spustowego w studni licznikowej)

3. Odpowiedzialność za wszelkie awarie związane z niewłaściwym zabezpieczeniem instalacji wodnej na działce ponosi działkowiec.

§ 3

1. Opłata za wodę obliczana jest wg stawek ustalanych przez dostawcę wody                                              ( MPCWiK w Środzie Wielkopolskiej).

2. Osobom, które uniemożliwiły dokonanie spisu stanu wskazań licznika będzie dokonane rozliczenie ryczałtowe w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) od działki za miniony sezon.

3. W przypadkach braku zaplombowanego przyłącza licznika lub braku licznika, każdy użytkownik takiej działki jest zobowiązany do opłacenia ryczałtu za korzystanie z wody w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.

§ 4

1. Ustalone opłaty użytkownik działki zobowiązany jest wpłacić do 30 czerwca danego roku.

2. W przypadkach nie opłacenia zaległych należności przez użytkownika działki, Zarząd Ogrodu podejmie niezbędne działania nad ich wyegzekwowaniem, poprzez jej odcięcia od działki a w ostateczności wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

§5

Niezbędne zmiany do treści niniejszego REGULAMINU będą wprowadzane aneksem i poddawane na kolejnym Walnym Zebraniu do ich ewentualnego uchwalenia.

Środa Wlkp. 28 październik 2019 r.

str. 2/2

Dzień Działkowca 24.08.2019

W gorące sierpniowe popołudnie działkowcy z ROD „Odrodzenie” bawili się na Dniu Działkowca. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Średzki Pan Ernest Iwańczuk, Prezes Forum Kobiet na Wielkopolskę Pani Katarzyna Kaźmierczak oraz Prezesi zaprzyjaźnionych ogrodów Pan Zenon Król Prezes ROD im. J. Niedziałkowskiego i Pan Stanisław Pruszyński Prezes ROD im. T Kościuszki w Środzie Wlkp. Na wszystkich gości i oczywiście wszystkich działkowców czekał słodki poczęstunek, który przygotowały nasze Panie z ogrodu, była także kiełbasa z grilla i pyszna grochówka za którą dziękujemy naszemu Działkowcowi Panu Maciejowi Jakubowskiemu, wiec nikt głodny nie pozostał. Zabawa taneczna trwała do późnych godzin nocnych, a o oprawę muzyczną zadbał DJ „Kolorado” ze Środy Wlkp.

Imprezę uatrakcyjniały konkursy. Konkurs z wiedzy ogrodniczej przygotował nasz Instruktor Pan Bogdan Kamiński, pytania w ciekawy sposób przedstawiały przepisy regulaminu i uczyły wiedzy z uprawy działki. Zorganizowaliśmy także konkurs w strzelaniu za wiatrówki. W obu konkursach działkowcy otrzymali ciekawe nagrody.

O najmłodszych zatroszczyły się Panie animatorki z grupy „Milusińscy”, które organizowały konkursy dla dzieci, malowały twarze, zaplatały warkoczyki i udostępniły zamek dmuchany. Dla Dzieci przygotowane były również lody i wata cukrowa.

Swój sprzęt zaprezentowała Państwowa Straż Pożarna, a dzielnicowy sierż. Roman Stolarek udostępnił dzieciom radiowóz.

Zarząd dziękuje wszystkim sponsorom: firmie DECORA S.A. za przekazane upominki dla dzieci, firmie Schiessl za użyczenie namiotów, właścicielom sklepu TOPIX oraz Panu Romanowi Mendyce „Sklep Ogrodniczy” ul. Brodowska za udzielenie rabatów dla działkowców. Panu Zenonowi Królowi za pożyczenie stołów. Panu Patrykowi prowadzącemu Komis na ul. Sejmikowej z przekazane gadżety. Pani Barbarze Smurawa za przekazanie upominków z firmy Oriflame, Pani Danucie Radoń oraz wszystkim naszym kochanym działkowcom, którzy włożyli dużo serducha w przygotowanie naszego święta. DZIĘKUJĘ!!! 😉

Porzucone kotki

W piątek 16 sierpnia, ktoś podrzucił pod drzwi świetlicy dwa małe kotki. Koty znajdowały się w pudełku po butach przygniecione deską, bez wody i jedzenia. Gdyby nie nasza interwencja, kotki zapewne nie przetrwały by nocy. Apelujemy, aby być wyczulonym na takie zachowania, to są przecież żywe istoty, a przy świetlicy nie posiadamy „okna życia”. Kotki szczęśliwie trafiły do schroniska dla zwierząt.

Uwaga śmieciarz! Głupota, czy perfidne działanie?

Ostatnio ktoś wrzucił do rowu melioracyjnego przebiegającego przez działki sporą ilość śmieci. Takie zachowanie jest karygodne! Tym bardziej, że w workach znajdowały się chwasty i wypalony węgiel po grillu. Zachowanie sprawcy pozostawiam bez komentarza. Ktokolwiek ma informacje na ten temat prosimy o kontakt.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 24 sierpień 2019

Zarząd ROD „Odrodzenie” zaprasza na Dzień Działkowca, który odbędzie się w dniu

24 sierpnia 2019

na placu przed świetlicą, zapraszamy od godziny 16:00

W programie:

  • oprawa muzyczna
  • występy taneczne
  • zamek dmuchany, wata cukrowa, lody i zabawy prowadzone przez grupę „Milusińscy”
  • strzelanie z wiatrówki
  • możliwość zapoznania się ze sprzętem Policyjnym oraz wyposażeniem Straży Pożarnej
  • konkursy dla Działkowców  z ciekawymi nagrodami
  • pyszny poczęstunek i zabawa pod chmurką do godziny 22:00 z haczykiem !  ;-)*

Sponsorem dobrej zabawy na RODOS jest Zarząd ROD „Odrodzenie”