Bram ogrodu zamykamy 1 listopada

Zgodnie z regulaminem ROD oraz Uchwała nr 12 Walnego Zebrania Działkowców z dnia 12.04.2014 bramy ogrodu zostaną zamknięte na okres od 1 listopada 2022 do 31 marca 2023. Wjazd w tym okresie będzie możliwy tylko z bardzo ważnego powodu, po uprzednim powiadomieniu Zarządu ROD. Wjazd dla osób niepełnosprawnych , którzy posiadają klucze do bram na stałe, będzie ściśle kontrolowany, a w przypadku nadużyć klucz zostanie natychmiastowo odebrany.

Rozliczenia za wodę pitną oraz prąd na działce.

Informujemy, że w bieżącym tygodniu zostały spisane liczniki od wody oraz prądu na poszczególnych działkach. Działkowcy, którzy zużyli odpowiednio:

woda – 10 m3 i powyżej

prąd – 80 kWh i powyżej

otrzymają dodatkowe rozliczenie z terminem płatności do 15 listopada 2022

Aktualna stawka dla ogrodu to: 4,5zł za 1 m3 wody oraz 0,63 zł za 1 kWh prądu.

Inwestycja – woda pitna – IV etap – podsumowanie

W sierpniu 2022 roku został zakończony VI etap inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej…”

Inwestycję wykonała firma wyłoniona w przetargu tj. Hydraulik – Instalator Damian Skonieczny ze Środy Wlkp.

Początkowo planowane było wykonanie 1 km bieżącego sieci, jednak po przedstawieniu ofert oraz analizie kosztów, wykonany został odcinek o długości 550 metrów bieżących. Niestety szalejąca inflacja i drożyzna nie pozwoliły nam zrealizować planu w całości. Dlatego już w tym momencie wiemy, że planowane planowane na rok 2024 zakończenie inwestycji, wydłuży się w czasie co najmniej do 2026 roku.

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego ze strony gminy Środa Wlkp. w roku 2022 ogród otrzymał na ten cel 50.000 zł natomiast cała inwestycja kosztowała nas 94.000 zł

Zarząd rozumie uzasadnione roszczenia niektórych działkowców, dlaczego to ich działki nie zostały ujęte w planie, a do których wodociąg pierwotnie miał dotrzeć w 2022 roku. Niestety, głównie ze względy na wysoki kosz inwestycji, Zarząd musiał skorygować plany. Wyrażamy jednak nadzieję, że wspólnymi siłami i małymi krokami, ale do przodu, uda się realizować kolejne etapy w następnych latach.

Dotacje unijne dla ROD

Poniżej znajduje się komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie przyznania środków unijnych dla ROD-ów. W związku z licznymi zapytaniami naszych działkowców informujemy, że Zarząd naszego ogrodu także będzie składał wniosek o przyznanie grantów.

„W związku z konkursem „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, który rozpoczął się w dniu 30 maja 2022 r., w celu udzielenia pomocy ROD w udziale w ww. konkursie, w dniu 14 czerwca 2022 r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 266/2022 w sprawie przyjęcia „„Wytycznych w sprawie zadań finansowych dla ROD związanych z konkursem „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych””

W ww. Wytycznych zostały zebrane najważniejsze zagadnienia finansowe wynikające z dokumentów konkursowych oraz przepisów prawnych obowiązujących w PZD.

W szczególności, w ww. dokumencie zostały opisane zasady związane z:

  • założeniem i prowadzeniem wydzielonego konta bankowego dla środków grantu,
  • z pozyskiwaniem grantu i jego rozliczaniem,
  • prowadzeniem wydzielonej ewidencji księgowej i dokumentacji finansowej związanej z grantem oraz
  • kwalifikacją kosztów, które mogą być sfinansowane ze środków grantu.

Zostały również wskazane najważniejsze zadania finansowe ROD związane z konkursem, a także określono kto ma je realizować, a kto nadzorować.

Zachęcamy wszystkie zarządy ROD, które są zainteresowane udziałem ROD w konkursie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” do zapoznania się z ww. Wytycznymi, które są opublikowane na stronie głównej www.pzd.pl w części pn. „Dotacje unijne dla ROD – przygotowania i dokumenty PZD” i stosowania w procedurze konkursowej.  Wytyczne zostaną również przekazane do zarządów ROD za pośrednictwem newsletteru.”

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 15 czerwca 2022 r.   

Dyżury w biurze Zarządu w roku 2022

Dyżury w biurze Zarządu w świetlicy ogrodu w roku 2022 pełnione będą w następujące dni:

MIESIĄCDZIEŃGODZINY
Luty816:00 – 17:00
Marzec1516:00 – 17:00
Kwiecień5,1917:00 – 19:00
Maj4,1717:00 – 19:00
Czerwiec2,1417:00 – 19:00
Lipiec12,2617:00 – 19:00
Sierpień9,2317:00 – 19:00
Wrzesień6,2017:00 – 19:00
Październik4,1817:00 – 19:00
Listopad1516:00 – 17:00
Grudzień1316:00 – 17:00

Usługi ogrodnicze

USŁUGI OGRODNICZE

Witam,

Jestem ogrodniczką z zamiłowania i wykształcenia. Oferuję przycinanie drzew owocowych oraz ozdobnych, przycinanie krzewów, porządki na ogrodzie, przycinanie i formowanie roślin, cięcie żywopłotów, wertykulację trawników, odnawianie trawników oraz wszelkie zabiegi związane z pielęgnacją ogrodów. Jestem młodą, energiczną osobą, mimo młodego wieku mam już duże doświadczenie obejmujące pielęgnację ogrodów. Pragnę rozkręcić własny biznes, posiadam odpowiedni sprzęt do prac w ogrodzie.

Zapraszam do kontaktu

Bożena Dobrzykowska 785-227-699