W roku 2018 wykonaliśmy inwestycje, polegającą na ułożeniu kostki brukowej na odcinku od bramy nr 1 do budynku świetlicy. Droga jest wykonana w taki sposób aby mogły się po niej poruszać pojazdy zarówno osobowe, jak i o dużym tonażu, które dowożą do działek materiały budowlane itp. Na wjeździe został umieszczony próg zwalniający wykonany z czerwonej kostki. Na wykonanie inwestycji otrzymaliśmy dotacje celową z UM w Środzie Wlkp. w kwocie 35 tys. zł. Wykonanie zadania inwestycyjnego powierzono firmie „Kicińscy” ze Środy Wlkp. Dzięki wykonaniu nawierzchni ogród zyskał na atrakcyjności, a goście korzystający z obiektu świetlicy mają dogodne dojście i wrazie niesprzyjającej aury już nie muszą przedzierać się przez błoto.