Zarząd ROD „Odrodzenie” informuje, że rozpoczynamy realizację inwestycji pn. „Budowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODRODZENIE” przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej III ETAP ” zgodnie z dokumentacją projektową.

Głównym wykonawcą, będzie firma Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak.

W roku 2021 zostanie wykonane 340 metrów sieci.

Inwestycja obejmie działki: 49-54, 68-77, 214-229, 239-260

UWAGA! Wykonanie przyłączy do poszczególnych działek, będzie możliwe po odbiorze technicznym, głównej sieci planowanym na drugą połowę czerwca.

Z uwagi na znaczący wzrost cen z wykonanie przyłącza, w porównaniu z rokiem 2020. Zarząd pozostawia możliwość wyboru wykonawcy. Dopuszcza się następujące firmy, które mogą wykonać przyłącze:

  1. Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak tel. 660-919-012
  2. Zakład Ślusarsko-Instalacyjny Ryszard Kukiel tel. 602-464-411
  3. WOD.-KAN.-BUD s.c. tel. 63-241-40-35
  4. Jakub Tabak tel. 602-710-077
  5. Hydraulik-Instalator Damian Skonieczny tel. 668-350-446

Każdy działkowiec, który chce wykonać przyłącze do swojej działki jest zobowiązany skontaktować się z wybranym wykonawcą i uzgodnić z nim warunki cenowe. Każdy rozlicza się bezpośrednio z wykonawcą.

WAŻNE: O wyborze wykonawcy należy obowiązkowo poinformować Zarząd. Przyłącze MUSI!!!! Spełniać warunki dokumentacji projektowej.

NIEDOPUSZCZALNE SĄ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU!

Rysunki techniczne postaramy się dostarczyć osobiście do każdego zainteresowanego lub można je odebrać w biurze ROD podczas dyżurów w każdy I i III wtorek miesiąca.