W sobotę, 14 sierpnia w ROD Odrodzenie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za lata 2019, 2020. Z uwagi na panującą w kraju sytuację pandemiczną, zebranie w ubiegłym roku nie mogło się odbyć, stąd teraz Zarząd składa sprawozdanie za dwa lata.

Zebranie odbyło się na terenie zielonym za świetlicą ogrodową. Pogoda dopisała. Wśród zaproszonych gości byli Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Pan Piotr Mieloch oraz Prezes ROD im. T. Kościuszki w Środzie Wlkp. i jednocześnie przedstawiciel OZ PZD w Poznaniu Pan Stanisław Pruszyński.

Zebranie otworzył i powitał zebranych Prezes Przemysław Jaśkowiak. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za lata 2019 i 2020. Podkreślił znaczenie realizowanej w tym okresie ważnej dla Ogrodu inwestycji – rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki znacznemu finansowemu wsparciu gminy Środa Wielkopolska.

Była to także okazja do uhonorowania kilku działkowców. Brązowe odznaki z rąk Prezesa ogrodu otrzymali Pan Marek Szymański, Pan Dariusz Langner oraz Pani Ewa Ratajczak, która w tym roku rezygnuje z funkcji skarbnika i członka zarządu w ROD. Pani Ewa była z nami blisko 10 lat, zawsze bezbłędnie prowadziła nasze zebrania walne. Dziękujemy z tan poświęcony dla ogrodu czas. W związku z powstała sytuacja do zarządu została dokooptowana Pani Katarzyna Jakubczak-Szymańska, której kandydaturę zatwierdziło Walne Zebranie. Pani Katarzyna obejmie funkcję skarbnika. Odznaczenie „Zasłużony dla ROD” otrzymał Burmistrz Pan Piotr Mieloch.

Zebranie było także okazję do zadania pytań nurtujących działkowców burmistrzowi miasta, który chętnie odpowiadał działkowcom oraz zadeklarował dalszą pomoc, również finansową dla wsparcia naszych inwestycji.

Przemysław Jaśkowiak