Dopiero przy trzecim głosowaniu w Sejmie, ale inicjatywa PZD odniosła sukces. Sejm zaakceptował, zgłoszoną na wniosek PZD, senacką poprawkę do ustawy dotyczącej cen energii w 2023 r. Zmiana spowoduje, że działkowcy faktycznie zostaną objęci prawem do pakietu energii w cenie z 2022r.
W skali kraju rachunki ogrodów będą niższe o dziesiątki milionów złotych. Uchwalona we wrześniu br. ustawa dotycząca cen prądu w 2023r. zawierała lukę, która powodowała, że objęcie działkowców ochroną przed
podwyżkami było de facto pozorne. Ustawa nie uwzględniała specyfi ki ROD, gdzie większość działkowców rozlicza się
w oparciu o tzw. podliczniki. W efekcie, choć teoretycznie wskazywała działkowców, jako beneficjentów wprowadzanych rozwiązań, realnie (średnio) pakiet tańszej energii przypadający
rocznie na działkowca nie wystarczałby nawet na godzinę pracy kosiarki. PZD od początku prac nad ustawą zwracał uwagę na lukę w przepisach. Opracował również konkretną propozycję ich zmiany. Niestety, choć postulaty
organizacji działkowców były bardzo wyważone – zakładały, że na1 działkę w ROD przypadnie 250 kWh w ochronnej cenie, czyli 1/8 tego, co ustawa gwarantowała właścicielom domów letniskowych – nie zostały uwzględnione. Propozycja dwukrotnie była odrzucana w głosowaniu sejmowym – przesądzało negatywne stanowisko ministerstwa.
Utrzymanie wręcz dyskryminującej dla działkowców luki w przepisach oraz świadomość zagrożeń, jakie niosła dla ogrodów, sprawiły, że PZD nie rezygnował ze starań o jej usunięcie. Dzięki zabiegom przedstawicieli
działkowców stosowną nowelizację zaproponował Senat. W ten sposób, sprawa po raz trzeci stała się przedmiotem głosowania w Sejmie. Zasada do trzech razy sztuka tym razem zadziałała. 27 października br. w Sejmie znalazła się większość, która poparła zmiany oparte o propozycje PZD. Dzięki temu każdy działkowiec korzystający z prądu może
oszczędzić w 2023r. ok. 100zł. W skali kraju oszczędności w ROD będą liczone w dziesiątkach milionów zł. BP