About biuro@rododrodzenie.pl

This author has not yet filled in any details.
So far biuro@rododrodzenie.pl has created 81 blog entries.

Życzenia Noworoczne

Życzymy wszystkim naszym działkowcom i sympatykom ogrody wszystkiego najlepszego w Nowym 2022 Roku! Życzymy samych przyjemnych chwil spędzony na działkach i wysokich plonów. Niech, każda chwila daje satysfakcję z własnych osiągnięć, a otaczająca na przyroda przyniesie ukojenie i pozwoli zregenerować ciało i umysł. A chwile spędzone z rodziną i przyjaciółmi zawsze będą wspominane jako te najpiękniejsze.

Zarząd ROD Odrodzenie

I Powiatowy Turniej Klubów Seniora w ROD Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej

Muzyka, zabawa i śpiew – tymi trzema słowami można podsumować I Powiatowy Turniej Klubów Seniora, który odbył się od 28 do 30 września br. na terenie ROD „Odrodzenie” przy ul. Wrzesińskiej.  W trzydniowym turnieju, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie Pomocy KRĄG Dębno, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego, wzięło udział około150 „młodych duchem” uczestników  Klubów Seniora w: Środzie Wielkopolskiej (w tym  Powiatowego Klubu Seniora+), Dominowie, Klęce, Boguszynie, Dębnie, Skoraczewie, Kruczynie, Krzykosach, Zaniemyślu oraz Michałowie. Powiatowy Turniej Klubów Seniora to sportowo – rekreacyjno – kulturalne spotkania, które połączyły pokolenia poprzez sport i aktywny wypoczynek. Nasi seniorzy uczestniczyli w różnych formach aktywnego spędzania czasu wolnego, mogli sprawdzić swoją sprawność fizyczną, wziąć także udział w konkursach plastycznych, warsztatach muzycznych oraz zdobywali wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Nie brakowało także zabaw integracyjnych oraz prezentacji rękodzieła wykonanego przez członkinie i członków Klubów Seniora. Patronat honorowy turnieju objął Starosta Średzki, pan Ernest Iwańczuk, który wręczył pamiątkowe dyplomy oraz upominki dla każdego Klubu. Życzenia wszelkiej pomyślności oraz wyrazy uznania za wspaniałą integrację złożyła seniorom, tak że pani Małgorzata Wiśniewska – Zabłocka, Wicestarosta, pani Bernadeta Staszak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Gabriela Kosmala, prezes Stowarzyszenia Pomocy KRĄG oraz Iwona Rutkowska – Krause, kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. Organizatorzy oraz uczestnicy złożyli także serdeczne podziękowania zarządowi oraz działkowcom ROD „Odrodzenie” za gościnę i możliwość organizacji spotkań.

Brama nr 5 gotowa

Informujemy, że nowa brama nr 5 została już oddana do użytku. Tym samym Zarząd zrealizował ostatni punkt planu pracy w roku 2021. Wszystkie bramy ogrodu będą otwierane w każdą sobotę października, a osoby posiadające klucz mogą śmiało korzystać z wjazdu. Kosz wykonania inwestycji wyniósł blisko 10 tys. złotych.

Relacja z Walnego Zebrania sprawozdawczego 14 sierpień 2021

W sobotę, 14 sierpnia w ROD Odrodzenie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za lata 2019, 2020. Z uwagi na panującą w kraju sytuację pandemiczną, zebranie w ubiegłym roku nie mogło się odbyć, stąd teraz Zarząd składa sprawozdanie za dwa lata.

Zebranie odbyło się na terenie zielonym za świetlicą ogrodową. Pogoda dopisała. Wśród zaproszonych gości byli Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Pan Piotr Mieloch oraz Prezes ROD im. T. Kościuszki w Środzie Wlkp. i jednocześnie przedstawiciel OZ PZD w Poznaniu Pan Stanisław Pruszyński.

Zebranie otworzył i powitał zebranych Prezes Przemysław Jaśkowiak. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za lata 2019 i 2020. Podkreślił znaczenie realizowanej w tym okresie ważnej dla Ogrodu inwestycji – rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki znacznemu finansowemu wsparciu gminy Środa Wielkopolska.

Była to także okazja do uhonorowania kilku działkowców. Brązowe odznaki z rąk Prezesa ogrodu otrzymali Pan Marek Szymański, Pan Dariusz Langner oraz Pani Ewa Ratajczak, która w tym roku rezygnuje z funkcji skarbnika i członka zarządu w ROD. Pani Ewa była z nami blisko 10 lat, zawsze bezbłędnie prowadziła nasze zebrania walne. Dziękujemy z tan poświęcony dla ogrodu czas. W związku z powstała sytuacja do zarządu została dokooptowana Pani Katarzyna Jakubczak-Szymańska, której kandydaturę zatwierdziło Walne Zebranie. Pani Katarzyna obejmie funkcję skarbnika. Odznaczenie „Zasłużony dla ROD” otrzymał Burmistrz Pan Piotr Mieloch.

Zebranie było także okazję do zadania pytań nurtujących działkowców burmistrzowi miasta, który chętnie odpowiadał działkowcom oraz zadeklarował dalszą pomoc, również finansową dla wsparcia naszych inwestycji.

Przemysław Jaśkowiak

47 Wczasy dla seniorów w ROD Odrodzenie

W dniu 15 lipca 2021 w Domu Działkowca ROD Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej nastąpiło uroczyste zakończenie 47 edycji wczasów dla seniorów organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i stowarzyszenie ERIPIO. Organizacja 2 tygodniowego wypoczynku był możliwa dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Środzie Wielkopolskiej. Jest to jedyny w Wielkopolsce, organizowany w takiej formie w ROD rodzaj wypoczynku dla seniorów.

Seniorzy podczas trwania wczasów mieli zapewniona opiekę medyczna oraz były prowadzone zajęcia z rehabilitantem. Codziennie przygotowywane były śniadania, a obiady dostarczała Pani Monika Spalik, właścicielka restauracji „U Moniki”

Wczasy to także wycieczki. Seniorzy udali się autokarem do ZOO w Borysewie oraz zwiedzili gospodarstwo agroturystyczne w Lutyni.

Od wielu lat organizowana jest na świetlicy działkowej Msza święta, którą poprowadził zaprzyjaźniony ks. Lech Otta.

Na zakończenie wczasów przygotowano uroczysty obiad oraz wspaniały tort, który osobiście pokroił Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Pan Piotr Mieloch. Całość poprowadziła Dyrektor MOPS w Środzie Wlkp. Pani Danuta Wieczorek. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Przewodniczący Rady Miasta Pan Paweł Wullert oraz Prezes ROD Odrodzenie Przemysław Jaśkowiak

Przyłącza wody pitnej w 2021 roku – informacja.

Zarząd ROD „Odrodzenie” informuje, że rozpoczynamy realizację inwestycji pn. „Budowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODRODZENIE” przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej III ETAP ” zgodnie z dokumentacją projektową.

Głównym wykonawcą, będzie firma Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak.

W roku 2021 zostanie wykonane 340 metrów sieci.

Inwestycja obejmie działki: 49-54, 68-77, 214-229, 239-260

UWAGA! Wykonanie przyłączy do poszczególnych działek, będzie możliwe po odbiorze technicznym, głównej sieci planowanym na drugą połowę czerwca.

Z uwagi na znaczący wzrost cen z wykonanie przyłącza, w porównaniu z rokiem 2020. Zarząd pozostawia możliwość wyboru wykonawcy. Dopuszcza się następujące firmy, które mogą wykonać przyłącze:

  1. Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak tel. 660-919-012
  2. Zakład Ślusarsko-Instalacyjny Ryszard Kukiel tel. 602-464-411
  3. WOD.-KAN.-BUD s.c. tel. 63-241-40-35
  4. Jakub Tabak tel. 602-710-077
  5. Hydraulik-Instalator Damian Skonieczny tel. 668-350-446

Każdy działkowiec, który chce wykonać przyłącze do swojej działki jest zobowiązany skontaktować się z wybranym wykonawcą i uzgodnić z nim warunki cenowe. Każdy rozlicza się bezpośrednio z wykonawcą.

WAŻNE: O wyborze wykonawcy należy obowiązkowo poinformować Zarząd. Przyłącze MUSI!!!! Spełniać warunki dokumentacji projektowej.

NIEDOPUSZCZALNE SĄ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU!

Rysunki techniczne postaramy się dostarczyć osobiście do każdego zainteresowanego lub można je odebrać w biurze ROD podczas dyżurów w każdy I i III wtorek miesiąca.

Rozpoczynamy III ETAP inwestycji – WODA PITNA!

Zarząd ROD na swoim posiedzeniu w dniu 30.04.2021 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej na Rodzinnego Ogrodu Działkowego Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej – III ETAP” Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wody miejskiej w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Zadanie polegać będzie na rozprowadzeniu wodociągu wzdłuż alejek ogrodowych począwszy o miejsca zakończenia dotychczas istniejącej sieci. Zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

b) Uchwały Nr 29/2021 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w ROD w 2021 roku ze środków zewnętrznych.

Po analizie wszystkich ofert, Zarząd podobnie jak w ubiegłym roku wybrał firmę Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak ze Środy Wlkp. Zarząd przy wyborze ofert kierowała się zarówno ceną jak i opinią na temat poszczególnych firm. Firma wykonała w roku 2020 II etap inwestycji, do którego wykonania zarząd nie miał żadnych zastrzeżeń. Firma w przeszłości dokonywała prac remontowych i inwestycyjnych na ogrodzie, które są sprawne do dnia dzisiejszego bez konieczności naprawy. Pan Marian Robak posiada także, długie ponad 30-letnie doświadczenie w zawodzie.

oferty zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi Zarządu na wykonanie 550 metrów bieżących sieci. Niestety wprowadzone regulacje niezależne od Zarządu ROD nie pozwolą nam na zrealizowanie pierwotnego planu.

Wykonane zostanie 342 metrów sieci począwszy od miejsca zakończenia odcinka w 2020 roku.

Zgodnie z Uchwały Nr 29/2021 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 r. inwestycja może zostać zrealizowana maksymalnie za 40.000 zł brutto tak, aby dotacja celowa z budżetu gminy wynosi 50% wartości zadania ogółem.

Z wybraną firmą zostanie podpisana odpowiednia umowa. Front robót przekazany zostanie wykonawcy w maju 2021, zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2021. Rozliczenie prac dokonane zostanie przez powołanego inspektora nadzoru budowlanego na podstawie protokółu odbioru.

WAŻNE!!! Wykonanie przyłączy do poszczególnych działek będzie możliwe po odbiorze technicznym głównej sieci. Koszt za przyłącze ponosi w całości działkowiec. Szczegóły dotyczące przyłącza umieścimy wkrótce na stronie. Członkowie zarządu postarają się także dotrzeć z informacją osobiście do każdego zainteresowanego działkowca.

Od czerwca przywracamy dyżury w biurze ROD

Informujemy, że w związku z poluzowaniem obostrzeń od czerwca 2021 przywracamy pełnienie dyżurów przez członków Zarządu w biurze ROD przy ul. Wrzesińskiej. Pierwszy dyżur będzie 1 czerwca (wtorek) od 17 do 19. Kolejne dyżury, w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od 17 do 19.