Budowa terenowej instalacji kanalizacji deszczowej

W miesiącu wrześniu 2018 roku została wykonana instalacja terenowa kanalizacji deszczowej zakończona odpływem do rowu. Instalacja będzie odprowadzać ścieki deszczowe i roztopowe z terenu ogródków działkowych o nr 96,97 znajdujących się przy ul. Wrzesińskiej. Przed wykonanie instalacji w miejscu zlokalizowano wpusty stagnującej wody, co uniemożliwiało korzystanie z w/w działek. Zgodnie z przyjętym rozwiązanie zawartym w projekcie technicznym wykonano instalację z rur PCV-U klasa „S” (SDR34) o jednolitej strukturze. Rury poprowadzono ze spadem w kierunku rowu na średniej głębokości 170 cm. Na odcinku 160 mb wykonano dwie studzienki rewizyjne. Poza tym na działce nr 96 wykonano instalację drenarską połączoną ze studnią drenarską. Na samej studni zamontowano dodatkowy kołnierz betonowy celem jej podwyższenia i ochrony przed zanieczyszczeniami.

Ułożenie kostki brukowej do budynku świetlicy. 2018

W roku 2018 wykonaliśmy inwestycje, polegającą na ułożeniu kostki brukowej na odcinku od bramy nr 1 do budynku świetlicy. Droga jest wykonana w taki sposób aby mogły się po niej poruszać pojazdy zarówno osobowe, jak i o dużym tonażu, które dowożą do działek materiały budowlane itp. Na wjeździe został umieszczony próg zwalniający wykonany z czerwonej kostki. Na wykonanie inwestycji otrzymaliśmy dotacje celową z UM w Środzie Wlkp. w kwocie 35 tys. zł. Wykonanie zadania inwestycyjnego powierzono firmie „Kicińscy” ze Środy Wlkp. Dzięki wykonaniu nawierzchni ogród zyskał na atrakcyjności, a goście korzystający z obiektu świetlicy mają dogodne dojście i wrazie niesprzyjającej aury już nie muszą przedzierać się przez błoto. 

NOWE KRZESŁA DLA ŚWIETLICY!

Do świetlicy dotarły już nowe krzesła w ilości 100 szt. , które Zarząd zamówił od firmy MILSYSTEM

Zakup krzeseł  sfinansowany został z uzyskanej na ten cel dotacji celowej z Urzędu Miasta w Środzie Wlkp. w kwocie 13.500 zł

Dzięki nowym krzesłom nasza świetlica nabrała nowego eleganckiego wyglądu. Po wcześniejszych remontach zwiększyła się liczba użyczeń na imprezy okolicznościowe. Dokładamy wszelkich starań aby ten obiekt stanowił naszą wizytówkę, a nie tylko szpecił.

Stare wysłużone krzesła zostaną oddane ZA DARMO działkowcom. Wszystkich zainteresowanych prosimy o odbiór krzeseł u gospodarza ogrodu, Pana Józefa Jerzyńskiego.

Oświetlenie alejek ogrodowych, rok 2016

Priorytetowym zadaniem do realizacji w roku 2016, było zamontowanie oświetlenia alejek ogrodowych. Ten punkt planu pracy udało się wykonać dzięki dotacji celowej z Urzędu Miasta w wysokości 30 tys. zł. Należy tu podkreślić, że jest to kolejna dotacja dla ogrodu w ciągu kilku ostatnich lat, za co Zarząd jest bardzo wdzięczny, głównie Burmistrzowi Miasta Panu Wojciechowi Ziętkowskiemu, który zawsze jest otwarty na nasze prośby i potrzeby działkowców. W miesiącach maju i czerwcu firma EL-MONT z Środy Wlkp. wykonała montaż 14 szt latarni na terenie ROD, lampy zamontowano na 5m słupach metalowych z ocynku, przytwierdzonych do betonowego fundamentu, oprawy energooszczędne typu LED o mocy 30W zostały zamontowane przy wejściach do ogrodu, wokół świetlicy oraz na hydroforni, co ważne lampy zostały wyposażone w czujniki zmierzchu, dzięki czemu cała inwestycja nie wymaga obsługi zewnętrznej, a dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania tzn. światła typu LED, działkowcy właściwie nie odczują kosztów ich pracy, ponieważ w skali roku będzie to około 2zł na 1 działkę.

 

Elektryfikacja ogrodu 2011-2015

ROK 2011

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom działkowców  i licznym zapytaniom na temat elektryfikacji ogrodu Zarząd zorganizował w dniu 10 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie. Na zebraniu działkowcy zdeklarowali się wpłacać na konto funduszu rozwoju ogrodu po 200 zł do końca marca 2012r na rozpoczęcie pierwszego etapu elektryfikacji. Wyliczono, że kosz przyłącza jednej działki wyniesie w przybliżeniu 1000 zł, co planujemy rozłożyć na co najmniej 5 lat. Członkowie zarządu wielokrotnie rozmawiali z burmistrzem Środy Wlkp. panem Wojciechem Ziętkowskim w sprawie ustawienia przez gminę stacji transformatorowej dla ogrodu. Koszt takiej stacji to około 120 tys. zł, jest to bardzo ważne gdyż ta kwota nie obciąży już działkowców.

ROK 2012

Najważniejszym punktem planu pracy było rozpoczęcie inwestycji elektryfikacji ogrodu. W pierwszej kolejności należało wykonać pomiary geodezyjne w celu stworzenia map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych. Geodeci w okresie od sierpnia do października pracowali na terenie ogrodu. Zleciliśmy wykonanie dwóch rodzajów map tj. W pierwszej kolejności pod stacje transformatorową oraz mapy całego ogrodu w skali   1:500 i 1:1000.  Wykonano także projekt budowlano – wykonawczy pod stacje transformatorową, uzyskaliśmy wszelkie niezbędne pozwolenia, wraz z pozwoleniem na budowę. Za ten projekt zapłaciliśmy pieniędzmi uzyskanymi z dotacji od gminy w wysokości 8700 zł. Energetyka wymieniła stary słup na działce nr 410 na nowy, betonowy, przystosowany do stacji trafo.  Kosz stacji  transformatorowej zarząd pokrył częściowo z otrzymanej dotacji z gminy Środa Wielkopolska w wysokości 107.155 zł bez której nie byli byśmy w stanie podołać zadaniu inwestycyjnemu.  W marcu 2012 zarząd ogłosił 2 przetargi tj. Przetarg nr 1/2013 na wykonanie elektryfikacji całego ogrodu oraz przetarg nr 2/2013 na ustawienie stacji transformatorowej. W kwietniu komisja przetargowa rozstrzygnęła przetargi i tak zdecydowano, że stacje transformatorową wraz z linią kablową od słupa do stacji wykona firma P.P.H.U. Tomasz Andrzejczak z Wrześni, w czerwcu stacja usytuowana została przy bramie nr 4 prowadzącej do hydroforni.  Natomiast elektryfikację całego ogrodu wykona firma ELDRA ze Środy Wlkp. reprezentowana przez pana Zbigniewa Draszkiewicza. Całość zadania inwestycyjnego podzieliliśmy na pięć etapów, z czego pierwszy etap zakończyliśmy w roku 2012, a obejmował on ustawienie stacji trafo i podłączenie hydroforni. Założenie było takie, że jeżeli nie pojawią się problemy to ogród powinien zostać zelektryfikowany w całości do 2017 roku, dziś już wiemy że dzięki mobilizacji działkowców cała inwestycja zakończy się już w roku 2015. Dopiero teraz mogliśmy z całą pewności powiedzieć, że będziemy po 50 latach istnienia ogrodu i starań poprzednich zarządów mieć prąd.

ROK 2013

W tym roku rozpoczęły się prace ziemne.  Zostały wyprowadzone szafki licznikowe od każdej bramy od ul. Wrzesińskiej, łącznie z przejściem przez Moskawę na mniejszą część ogrodu. W ten sposób, aby elektrfikacja mogła się posuwać w równomierny sposób dla całego ogrodu. Na jesień został podłączony jeszcze budynek świetlicy. Warto podkreślić, że w roku 2013 zostało zrobione o wiele więcej niż zakładał pierwotny plan, a to tylko dzięki wpłatą działkowców. Wyprowadzono 17 szafek licznikowych, co umożliwiało na ten chwilę podłączenie blisko 130 działek. W ten sposób wykonano 150% założonego planu. Dzięki zwiększony wpłatą, 30 działkowców w roku 2013 korzystało już z energii elektrycznej, a kolejnych 25 było gotowych do podłączenia. W 2013 roku na ten cel otrzymaliśmy z Urzędu Miasta kolejną dotację w wysokość 45.000 zł.

ROK 2014

Priorytetem zarządu było zelektryfikowanie jak największej części ogrodu. Pracę kontynuowała firma ELDRA, nadzorowana przez inspektora Wojciecha Niedzielskiego. Prace zostały rozdzielne na dwa etapy, pierwszy rozpoczął się w czerwcu i trwał 3 tygodnie, natomiast drugi uzależniony było od ilości zgromadzonych środków finansowych i rozpoczął się we wrześniu. Tu łącznie  zelektryfikowane jest 2/3 ogrodu. W 2014 r. także otrzymaliśmy na ten cel dotację z gminy w wysokości 45 000 zł z tym, że część zarząd zobligowany był przeznaczyć na utwardzenie dróg dojazdowych do ogrodu. tak też postąpiliśmy.

ROK 2015

W roku 2015 wszyscy działkowcy uzyskali możliwość podłączenia się do sieci elektrycznej. Przypomnę w tym miejscu, że zakończenie prac nie oznacza zakończenia inwestycji, ponieważ była ona przewidziana na 5 lat, w ciągu których, każdy został zobowiązany do wpłat 1000 zł, czyli po 200 zł przez pięć lat, począwszy od 2011 roku. To oznacza, że rok 2016 był ostatnim etapem inwestycji, jeśli chodzi o wpłaty. Oczywiście zdecydowana większość działkowców zmobilizowała się i dokonała całość wpłat wcześniej, dlatego właśnie dzięki tym działkowcom jak i w znacznej mierze dotacją z Urzędu Miasta, Zarząd mógł zakończyć wszelkie prace instalacyjne.  Wspomnę jeszcze, że uzyskana dotacja z UM w roku 2015 to 35 tys. zł.

Modernizacja hydroforni i sieci wodociągowej wody do podlewania.

W roku 2013 wymieniono istniejący układu pompowo – hydroforowy na nowy. Istniejący zestaw hydroforowo – pompowy posiadł zbyt małą wysokość podnoszenia, jak i zbyt małą wydajność, aby zasilić w wodę 499 ogródków działkowych. Przy obliczonym przepływie 37,4 dm3/s – równoczesnym podlewaniu na co 4 działce, zachodziła konieczność wymiany istniejącego układu podnoszenia ciśnienia na nowy.

– Zamontowany zestaw to nowoczesne, pompy niemieckiej firmy Wilo COR-4 MVIE 5202/ VR-P składający się z czterech pomp normalnie zasysających, pionowych, wysokociśnieniowych wirowych ze stali nierdzewnej typu MVIE. Pompy uruchomiono na wiosnę 2014 roku. Zadanie inwestycyjne wykonała firma pana Daniela Stachowiaka z Dominowa.

W roku 2016 budynek hydroforni zyskał nową elewację, ocielone zostały zarówno ściany budynku jak i dach, wymieniono rynny i drzwi.

Wcześniej, w 2011 roku, Zarząd rozpoczął pierwszy etap modernizacji sieci wodociągowej wody do podlewania, który polegał na wymianie części istniejącego wodociągu na nowy wraz z zasuwami oraz przyłączami do działek o łącznej długości 870 mb. Rury żeliwne o średnicy od Ø50 do Ø70 zostały wymienione na rury PEØ110. To zadanie inwestycyjne wykonała firma Usługi Ziemne i Kanalizacyjne pana Mariana Robaka  Źródła finansowania inwestycji pochodziły głównie z sukcesywnie gromadzonych środków od działkowców, a także otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 25 000 zł oraz 5000 zł z OZ PZD w Poznaniu. Otrzymane dotacje pozwoliły nam przeznaczyć zaoszczędzone środki finansowe na kolejne inwestycje. Ukończenie tego etapu inwestycji oraz wykonanie obejścia pierścieniowego w północnej części ogrodu znacznie poprawiło zaopatrzenie działek w wodę do podlewania.